Геодезия

Коментар на брой 5/2009 г.


 

Лятото свърши, белязано от изборите за парламент и от промените във властта. Всички продължават да говорят за кризата и прогнозите са, че есента ще е тежка, а зимата може да е като Виденовата. През 2009 г. България трябва да изплаща дългове в размер на над 26 милиарда долара, което според рейтинговата агенция Фитч е 64% от БВП на страната. Пак същите икономисти чертаят перспективата за наложително външно финансиране през втората половина на 2009 г. Мнозина експерти смятат, че краят на световната криза вече се вижда, като белег за измъкването от тинята е започващо възстановяване на американската икономика. От Международния валутен фонд обаче предупреждават, че чуждестранните инвеститори няма да се върнат скоро в Източна Европа. МВФ предвижда и увеличение на броя на просрочените заеми в повечето източноевропейски държави, като България ще е сред най-застрашените.

На фона на тези мрачни прогнози все пак има и добри новини. Изпълнителният директор на Агенцията по кадастър Цветен Боев съобщи в средата на август, че са готови новите кадастрални карти на всички областни градове. Единствено в София остават още седем района, които предстоят да бъдат обработени. За да не помрачаваме настроението, ще замълчим за неразбориите около търговете, обявявани от агенцията, които създават някои колеги.

А е то и другата оптимистична новина – през септември Геомедия става на две години. Чудесна възраст за едно списание заради натрупания опит и заради хубавите неща, които тепърва предстоят. Пожелаваме си ги!

Автор

Super User

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия
  Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия

  Нов инструмент помага на властите в Австралия да се справят с тежки метеорологични условия, съобщава GIM International. Платформата за въздушни снимки и анализ на местоположението

 • Пуснаха джобни версии на важни закони
  Пуснаха джобни версии на важни закони

  Пуснаха джобни издания на закона за кадастъра и имотния регистър и на закона за устройство на територията.

 • МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото
  МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото

  В изпълнение на проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us