Геодезия

Коментар на Иван Калчев и Цветен Боев по кампанията на МРРБ „КВС става кадастър“

Съюза на геодезистите и земеустроителите в България излезе с коментар относно кампанията на МРРБ , която най-обобщаващо може да наречем „КВС става кадастър“. Но дали е толкова просто? Целият текст на статията „ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА ЛИ Е СЛУЧВАЩОТО СЕ В ОБЛАСТТА НА ГЕОДЕЗИЯТА И КАДАСТЪРА В БЪЛГАРИЯ?“ на Иван Калчев и Цветен Боев можете намерите на следния адрес: https://geodesy-union.org/darj_politika_li_e.pdf.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us