Геодезия

Конференцията на УАСГ събра водещи учени


Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) организира Международна научно-приложна конференция, в партньорство с Камарата на строителите в България, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на инженерите геодезисти и със съдействието на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на транспорта и Министерството на околната среда и водите.

slaveiko_shuh.jpg

От ляво на дясно: ректорът на УАСГ доц. д-р инж. Добрн Денев, проф. Харалд Шу – ТУ Виена, деканът на Геодезическия факултет към УАСГ доц. д-р инж. Славейко Господинов,посланикът на Австрия у нас д-р Клаус Фабиян

Особен интерес за геодезическата гилдия представляваха представянията в областта на висшата геодезия и картографията. Сред учените, които изнесоха доклади, са Теменужка Бандрова, Милан Конечни, Любка Пашова, Славейко Господинов, Мая Илиева.

Акцент на конференцията беше връчването на титлата doctor honoris causa на директора на Института по геодезия и геофизика при Техническия университет във Виена проф. Харалд Шу. Проф. Шу представи и системата VLBI 2010.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us