Геодезия

Конференцията на УАСГ събра водещи учени


Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) организира Международна научно-приложна конференция, в партньорство с Камарата на строителите в България, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на инженерите геодезисти и със съдействието на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на транспорта и Министерството на околната среда и водите.

slaveiko_shuh.jpg

От ляво на дясно: ректорът на УАСГ доц. д-р инж. Добрн Денев, проф. Харалд Шу – ТУ Виена, деканът на Геодезическия факултет към УАСГ доц. д-р инж. Славейко Господинов,посланикът на Австрия у нас д-р Клаус Фабиян

Особен интерес за геодезическата гилдия представляваха представянията в областта на висшата геодезия и картографията. Сред учените, които изнесоха доклади, са Теменужка Бандрова, Милан Конечни, Любка Пашова, Славейко Господинов, Мая Илиева.

Акцент на конференцията беше връчването на титлата doctor honoris causa на директора на Института по геодезия и геофизика при Техническия университет във Виена проф. Харалд Шу. Проф. Шу представи и системата VLBI 2010.

Автор

Super User

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия
  Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия

  Нов инструмент помага на властите в Австралия да се справят с тежки метеорологични условия, съобщава GIM International. Платформата за въздушни снимки и анализ на местоположението

 • Пуснаха джобни версии на важни закони
  Пуснаха джобни версии на важни закони

  Пуснаха джобни издания на закона за кадастъра и имотния регистър и на закона за устройство на територията.

 • МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото
  МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото

  В изпълнение на проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us