Геодезия

Континентален ГИС

Тод Нюком, превод със съкращения

Докато повечето американци са запознати със Стокхолм – най-големият град в Швеция и седалище на правителството, икономиката и културата, може би Готенбърг представя най-добре динамизма на държавата. Вторият по големина град в Швеция бива понякога сравняван със Сан Франциско заради западния бряг, мостовете, хълмовете, голямото пристанище, трамваите и морските деликатеси. Десетилетия наред Готенбърг беше сърцето на корабостроителната индустрия. Когато корабният бизнес рухва през 70-те години на 20-ти век съвременните промишлени, проектантски и най-скорошните – високо технологични фирми се преместват на кейовете, доковете и складовете, които граничат с бреговата линия на Готенбърг.

Предприемаческият дух, който позволява на града да се пресъздаде икономически се стига до правителството. Готенбърг има международна репутация за използването на съвременни технологии за предоставяне на услуги, подобряване на обществената безопасност и решенията свързани с проектирането.

Това започва преди няколко десетилетия когато служители инсталират  CAD (Computer Aided Design –  компютърно подпомогнато проектиране) система за да помага при обществените услуги и на отделите за улична поддръжка.  Когато нуждите надвишават възможностите на CAD-системата Готенбърг се обръщат към ГИС, разработвайки централизирана система със склад за пространствени данни, базиран на ГИС софтуер и релационна база данни. Това е най-подробната пространствена база данни в Европа.

Готенбърг е едно от многото Европейски местонахождения, движещи тенденцията на континента към използването на ГИС за подобряването на управленските дейности.

Приложенията на Готенбърг, които включват използването на гео-пространствени  данни варират от светски до критически задачи. ГИС се използва за решаване кога да се подрязва тревата и къде да отиват мед. сестрите за да достигнат до пациентите си. Общината внедрява ГИС в десетки програми, които виртуално управляват всяко проектантско и управленско решение.

Готенбърг е възможно най-добрия пример за използване на ГИС на местно ниво в Европа. Постиженията на града са свързани с неумолимият стимул за създаване на пространствена информация, което поддържа бързото разрастване на ГИС.  Има стотици големи и хиляди средни потребители и се следи за нивото на производителност, провеждат се анализи на престъпността и се създават 3D модели на проектни конструкции.

Пространствените им данни са толкова подробни и Готенбърг ги продава на фирми от частния сектор. Ключът към този успех е заповедта на Общинския Съвет, че всички отдели и агенции трябва да използват еднакъв софтуер за вътрешни приложения.

Урбанисти и инженери използват професионалните инструменти на системата за конструиране на 3D модели на сгради и управление планирането на съоръжения. Например те използват ГИС за разпределяне на броя на ученици в една класна стая, капацитетите на класните стаи и броя на учениците за училищен район. Резултатът е по-добри и по-точни прогнози за строежа на нови класни стаи, строеж на ново училище или преустройство на училищен район. Същата употреба на гео-прострнаствени данни се прилага при старчески домове, търговки центрове, жилищно застрояване и автомагистрали.

Жителите на Готенбърг имат достъп до голям набор от карти в Интернет, докато обикновените държавни служители могат да направят това чрез градския Интранет. Готенбърг използва безжична технология за да разшири картографската информация, а мед. сестрите я използват за намиране на нови пациенти в градските квартали. По време на бури се проследяват снегорините и данните се изчертават на Интернет карти, за да мое жителите бързо да намират кои улици са разчистени и кои имат нужда от чистене. Един общ поглед ни дава представата – градът има 10 мобилни приложения, които използват картографски данни и още, които тепърва предстоят.

 

Разширяване обсега на ГИС

 

Опитът на Готенбърг с ГИС отразява една голяма тенденция в Европа към внедряването  на гео-пространствените данни в предприятията. Почти всички правителствени ГИС структури са склонни да уеднаквят техните графични и атрибутни данни.

Базите данни на предприятията, които включват ГИС са не само решаващи за местни нужди, но имат и национални приложения. Чешката Република са стартирали общонационален поземлен регистър, за да отговорят на изискванията за земеделска политика, установени от Европейския Съюз (ЕС). Без този поземлен регистър чешките земеделци не могат да получават субсидии от ЕС. Тази система се управлява от Министерството на Земеделието, използвайки специализиран софтуер.

Друг пример за Европейската тенденция към ГИС на предприятията е обявлението на Норвегия за създаване на национален портал за гео-данни. За съдържанието на портала ще допринесат национални агенции и местните власти, които ще осигурят безплатни услуги базирани на картографски данни на всички норвежки граждани. Съдружия с частния сектор ще подсигурят порталът да има значително съдържание, за поддръжка на различни приложения, които обслужват националните нужди, включително разпознаване на дивата природа, защита на околната среда и управление на ресурси, като минералите, както и Общински нужди – местни транспортни услуги, поддръжка на пътищата и урбанизиране.

Проектът, който е с ръководител Норвежките Картографски Власти се счита за първи от този вид в света. Порталът и гео-пространствените данни ще работят върху платформа, основана на международните стандарти използвайки включително Интернет услуги.

Докато местните административни области в Америка също са разработили съвременни ГИС приложения, промишлените експерти твърдят, че няма съмнение, че положението отвъд океана е по-напреднало и то със скромни инвестиции. На местно ниво има по-подробна употреба на ГИС, както в здравеопазването, например. На ниво провинция ще видите ГИС за управление на водите, поддръжка на пътища и проектирането им, докато на национално ниво ще видите приложения в отбраната и околната среда. Европа остава назад що се отнася до внедряването на ГИС в борбата с престъпността.

Ако всичко се окаже благоприятно за ЕС ползите от картирането няма да спрат при държавни граници. Основен приоритет на ЕС е да хармонизира географската информация в рамките на съюза, което значително ще помогне за планирането, прилагането и наблюдаването на измерванията на състоянието на околната среда.. Има ясна нужда за общ подход от страна на ЕС в тази област, за да се използват максимално тези данни. Този проект се знае под името INSPIRE (инфраструктура на пространствената информация в Европа) и е първият отвъд граничен опит за споделяне на пространствена информация.

Споделянето на пространствени данни за целите на околната среда е само началото. Целта на ЕС е да установи правни рамки за приемане на структура на пространствената информация за Европа. Заедно с INSPIRE ЕС започва работа над пространствена база данни за всички водни басейни в Европа и стартира проект за осигуряване на гео-пространствена информация за мобилни устройства на територията на континента. Името на проекта е ODIN (разпространена географска информация). Тази инициатива ще разпространява геоинформация в реално време за различни приложения, включително туризъм, транспорт, прогнози за времето и защита на околната среда.

Ако безжичния ГИС проект се проведе, той ще отбележи значителна крачка напред към това, което мнозина считат за по-важни ГИС разработки в последните години – безжични гео-пространствени приложения. Друг проблем е цената, проблем който се отразява на всички видове приложения за обществения сектор. Създаването на актуални и точни бази данни  от гео-пространствена информация е скъпо. Проблем също е и липсата на стандарти за някои операции, свързани с ГИС.

Дали ЕС може да преодолее тези проблеми остава да се види занапред. Засега доказателството за успехът на Европа с ГИС е на местно ниво, което основно се дължи на внедряването на ГИС в обществения сектор.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us