Геодезия

Международна конференция по фотограметрия на брега на Тиренско море


Ст.н.с. д-р инж.  Иван  Кацарски

 

zPhoto_1.jpg
Панорама на гр. Гаета

 

От 20 до 23 септември т. г. в гр. Гаета, Италия се състоя Х Юбилейна международна научно-техническа конференция „От снимката до картата: дигитални фотограметрични технологии“ Това е поредната конференция, организирана от московската фирма РАКУРС (RACURS Co.).

Целта на тази статия е да запознае колегия ни с това значително международно събитие по фотограметрия. Дадена е информация за мястото на събитието, за компанията РАКУРС, за организираните от нея конференции, за дигиталната фотограметрична система PHOTOMOD и за нейното разпространение в нашата страна.

 

 

Градът

Гаета е град и община в провинция Лацио, централна Италия. Разположен е на малък полуостров на брега на Тиренско море на 120 км от Рим и 80 км от Неапол. Градът е един от най-известните морски курорти в Италия. Има малко пристанище. Населението е около 22 хил. души.

Развитието на Гаета носи белезите от превратностите на времето още от древността. Градът е бил древногръцка Йонийска колония. През римско време вече е известен курорт. В началото на средните векове става подвластен на Византийската империя, а по-късно независимо търговско пристанище. През 15-то столетие Франция завзема Гаета, а през 18-то столетие е атакуван и превзет от Австрия. Следват нападения от френски, испански и сардински войски. След обединяването на Италия от големия патриот Джузепе Гарибалди (1808-1882) до Втората световна война Гаета е богат курорт. Десетилетията след войната са трудни, а опитите за индустриализация като източник за създаване на работни места и за икономически растеж са неуспешни. Днес Гаета развива туризма. Географското положение между Рим и Неапол го правят известна дестинация. Богатото и разнообразно историческо минало на града обуславя значителния брой археологически, исторически и културни паметници.

 

zPhoto_2.jpg
Мястото на конференцията

 

 

 

РАКУРС,  PHOTOMOD  и конференциите

Компанията  РАКУРС

 

Московската компания РАКУРС (RACURS Co.) е основана в 1993 г. Нейната официална регистрация се извършва две години по-късно. Още от създаването започва да развива дигитален софтуер за обработване на въздушни, спътникови и земни снимки. Започвайки като компания с 4 души, сега в РАКУРС работят повече от 40 специалисти по фотограметрия, дистанционни изследвания, географски информационни системи и създаване на софтеур. С развитието на дигиталната фотограметрична система PHOTOMOD са ангажирани 9 души.

Някои по-важни дати от развитието на РАКУРС:

 • 1993 – Основаване на фирмата;
 • 1994 – Първа комерсиална версия на PHOTOMOD;
 • 1997 – Търговската марка PHOTOMOD е регистриране в Русия;
 • 2001 – Първа международна конференция на ползвателите на PHOTOMOD

       в Иркутск;

 • 2002 – РАКУРС започва важен проект, състоящ се в обработването на данни

      от аерозаснемане за далекопровод (около 6000 снимки, 130 ивици);

 • 2005 – РАКУРС става дистрибутор на данни от SPOT;
 • 2006 – PHOTOMOD версия 4.0;
 • 2007 – РАКУРС развива дистрибуторска мрежа в редица страни;
 • 2010 – PHOTOMOD версия 5.0;

 

Софтеурът  PHOTOMOD

 

Основният програмен продукт на компанията – PHOTOMOD намира приложение в следните области: кадастър, картография, инженерна геодезия, обработка на спътникови изображения, земна фотограметрия, геология, обучение.

Продуктът PHOTOMOD, който е един от първите дигитални фотограметрични системи на пазара, е най-известният дигитален фотограметричен софтуер в Русия и е добре познат в целия свят. В Русия са продадени повече от 600 системи PHOTOMOD, а в цели свят – 900 системи. Лицензираните работни места в света са около 4000.

Програмните продукти на РАКУРС са разпространени в повече от 50 страни в Европа, Северна и Южна Америка, Азия и Африка. За осигуряване на продажби в чужбина успешно действа дилърска мрежа в 26 страни. От май 2006 ГИС София ЕООД е дистрибутор на PHOTOMOD за България. Тази функция се изпълнява от отдел „Фотограметрия“ към дружеството.

 

PHOTOMOD  в  България

 

„Географска информационна система – София“ ЕООД (ГИС София), основано през 1999 г., е един от пионерите във въвеждането на дигиталната фотограметрия в България. Отдел „Фотограметрия“ към това дружество, създаден през януари 2001 г., пръв въведе дигиталната фотограметрична работна станция PHOTOMOD в нашата страна.

Преди това специалистите от отдела имаха възможност да се запознаят чрез посещения в чужбина, временни лицензи и демо-версии със следните дигитални фотограметрични работни станции:

 • ImageStation 2001 и Image Station SSK на Z/I Imaging;
 • DVP на Leica-Helava;
 • VirtuoZo на Supresoft;
 • PHOTOMOD на Racurs Co.;
 • Geomatica OrthoEngine на PCI Geomatics;
 • ERDAS IMAGINE на Erdas Inc.

След направените проучвания специалистите от отдел „Фотограметрия“ препоръчаха ГИС София да се снабди с дигиталната фотограметрична система PHOTOMOD, с оглед на нейния добър баланс между възможности и цена. През 2001 г. отделът започна да работи с тази дигитална система, версия 3.11. От тогава версиите са обновявани няколко пъти и се стигна до най-новата версия 5.0.

От май 2006 г. ГИС София е дистрибутор на PHOTOMOD за България. С изключение на първата инсталация, доставена за фирмата Геокад93, всички останали работни станции PHOTOMOD в нашата страна са закупени чрез ГИС София.

Сега следните шест фирми и един университет в България имат инсталирани общо 30 работни станции PHOTOMOD: ГИС София ЕООД; Геокад93 ЕООД; Геоконсулт ООД; Геодетект ЕООД; Гео2000 ООД; Мапекс АД; УАСГ.

 

Към дигиталната работна станция PHOTOMOD проявяват интерес и други фирми и институции в страната.

Общият брой от 113 модула на PHOTOMOD в нашата страна, е разпределен, както следва:

 • PHOTOMOD Core. Mоntage Desktop…12 модула;
 • PHOTOMOD AT………………………………18 модула;
 • PHOTOMOD SolverA – Aero……………..13 модула;
 • PHOTOMOD SolverS – Scanner…………. 9 модула;
 • PHOTOMOD DTM……………………………16 модула;
 • PHOTOMOD Mosaic…………………………15 модула;
 • PHOTOMOD StereoDrew………………….15 модула;
 • PHOTOMOD ScanCorrect……………………1 модул;
 • PHOTOMOD GeoMosaic…………………….2 модула;
 • PHOTOMOD StereoACAD………………….2 модула;
 • PHOTOMOD VectOr…………………………..5 модула;
 • PHOTOMOD Field Survey…………………..5 модула.

 

 

Данните за общия брой инсталирани работни станции PHOTOMOD и разпределението на модулите се отнасят към 30 април2010 г.

 

Конференциите

Компанията Ракурс е организирала 10 международни конференции:

 • І в Иркутск през 2001 г. с 60 участника от 4 страни;
 • ІІ в Санкт Петербург през 2002 г. със 75 участника от 10 страни;
 • ІІІ в Голичино (Русия) през 2003 г. с 80 участника от 13 страни;
 • ІV в Минск (Беларус) през 2004 г. с 100 участника от 19 страни;
 • V в Юрмала (Латвия) през 2005 г. с 90 участника от 13 страни;
 • VІ в Бечичи, Вудва (Черна гора) през 2006 г. с 100 участника от 15 страни;
 • VІІ в Несебър през 2007 г. със 100 участника от 18 страни;
 • VІІІ в Пореч (Хърватска) през 2008 г. със120 участника от 24 страни;
 • ІХ в Атика (Гърция) през 2009 г. със 110 участника от 20 страни;
 • Х в Гаета (Италия) през 2010 г. със 120 участника от 19 страни.

Първите 6 конференции са под наименованието „PНOTOMOD Users Conference“ (Конференция на ползвателите на PНOTOMOD). След 6-та конференция те носят наименованието „From imagery to map: digital photogrammertic technologies“ (От снимката до картата: дигитални фотограметрични технологии), което се цели разширяване на нейното предназначение и разнообразяване на тематиката.

Участниците в Х конференция получиха Album 2001-2010 с кратка информация за всичките 10 конференции на РАКУРС, цветни снимки, цитати от изказвания на участници в конференциите и списък на институциите участвали до сега.

 

zPhoto_3.jpg
Конферентната зала

 

 

Х  Юбилейна конференция

 

Организатор на конференцията е компанията РАКУРС с 9 медийни партньори, 6 спонсора, както и с подкрепата на Международното дружество по фотограметрия и дистанционни изследвания (ISPRS) и Руската ГИС-Асоциация. По-голяма част от участниците в конференцията бяха настанени в хотел Summit, където се състоя и конференцията.

 

Участието

 

В конференцията участваха 120 души от следните 19 страни: Беларус, България, Великобритания, Германия, Гърция, Естония, Израел, Италия, Латвия Литва, Холандия, Русия, САЩ, Сърбия, Украйна, Унгария, Франция, Чехия, Швейцария.

От България участваха д-р инж.  Ангел Ангелов,  управител на Геодетект ЕООД и ст.н.с. д-р инж.  Иван Кацарски,  представляващ ГИС София ЕООД.

Сред участниците бяха следните професори: Александър Михайлов (Русия); Армин Грюн (Швейцария); Готфрид Конечни (Германия); Леонид Биков (Русия); Ренцо Карлучи (Италия); Юрий Баранов (Русия).

 

Откриването   на  конференцията на  20  септември  бе ръководено от д-р Виктор Адров, директор-управител на РАКУРС, който приветства участниците и представи кратък профил на компанията. Работни езици бяха руски и английски, като беше осигурен симултанен превод.

Програмата на конференцията се състоеше от две основни части – доклади, които бяха изнесени в 8 сесии на 20 и 21 септември и майсторски клас, проведен в 3 + 3 сесии на 22 септември.

 

Докладите

 

Бяха изнесени и обсъдени 29 доклада, обхващащи следните 6 основни теми:

 • І Регионални и корпоративни проекти. Общи фотограметрични и картографски проблеми;
 • ІІ Дигитални камери и екипировка за аерозаснемане;
 • ІІІ Дигитални фотограметрични системи;
 • ІV Фотограметрчно обработване на дигитални аеро-изображения;
 • V Съвременни пространствени дистанционни данни;
 • VІ Картографиране, основано на дистанционни данни.

 

zPhoto_4.jpg
Презентацията на ГИС София

 

От България бяха представени два доклада в следната последователност: Bulgaria and FIG (България и Международната федерация на геодезистите) с автор Иван Кацарски. Бяха прожектирани 23 цветни слайда; Very high resolution imagery ortorectification for land parcel identification system using PHОTOMOD (Орторектифициране на изображения с много висока разделителна способност за системата за идентифицирани на земеделски парцели с използване на PHОTOMOD) с автори Таня Маджарова и Ангел Ангелов – представен от Иван Кацарски. Бяха прожектирани 25 цветни слайда.

Някои участващи фирми разпространиха рекламни материали относно дейността и продукцията си.

Майсторският  клас  се  проведе в два потока – на руски и английски език, които обхващаха следните теми: PHОTOMOD 5.0. Автоматизация на всяка стъпка при обработването. Нов алгоритъм за автоматично създаване на DTM; PHОTOMOD 5.0. Сгъстяване за складирани данни. Добавяне на образи. Дистрибутивно обработване; PHОTOMOD Padar – новости: модул за кохерентно сърегистриране на образи; инструменти за оценяване на качеството (за английския курс) и PHОTOMOD 5.0. Организация хранения данных. Загруска изображений. Разпределенная обработка (за руския курс).

 

Съпътстващата програма беше подходящо подбрана, включително спортни състезания и екскурзия до Неапол и Помпей.

 

zPhoto_5.jpg
Обща снимка на участниците

Отличия

 

zPhoto_7.jpg

 

 • ГИС София ЕООД получи Diploma – Participation of the PHOTOMOD Project Contest – VHR imagery ortorectification for LPIS using PHOTOMOD –

GIS – Sofia Ltd (Диплома – Участие в конкурс за проект с PHOTOMOD – Орторектифициране на изображения с много висока разделителна способност за системата за идентифициране на земеделски парцели с използване на PHОTOMOD – ГИС София ЕООД).

zPhoto_6.jpg
 • Иван Кацарски получи Diploma – Honorary Speaker – Ivan Katzarsky (Диплома – Почетен докладчик – Иван Кацарски). Дипломи получиха също професорите Александър Михайлов, Армин Грюн и Готфрид Конечни.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Х Юбилейна международна конференция беше добре организирана и проведена. Докладите и презентациите, включително тези от страната ни, бяха на подобаващо равнище. Конференцията недвусмислено и за пореден път показваха, че ГИС София, в частност съставът на отдел „Фотограметрия“, правилно се е ориентирал, снабдявайки се с дигиталната система PHOTOMOD и най-новата версия 5.0.

Без да се подценяват другите доклади, заслужава да се отбележат следните презентации:

–  100 years ISPRS (100 години Международно дружество по фотограметрия и

   дистанционни  изследвания) – автор  Готфрид  Конечни  (Германия,  Leibniz

   University Hannover);

–  Topographic map update issues (Топографската карта – съвременни резултати) – автор Готфрид Конечни;

–  Vision Map A3 – an integrated approach to photogrammetry  (Vision Map A3 –

   интегриран  подход  във фотограметрията)  –  автор  Михаил  Печатников,

   (Израел, „VisionMap“);

– PHOTOMOD 5.0. Текущее состояние и перспективы развития
   автор Дмитри Кочергин (Русия, „Ракурс“). Беше съобщено, че до два месеца

   ще излезе следваща версия на PHOTOMOD 5.

–  Развитие методов построения и обработки  ЦМР  в  PHOTOMOD  5  –  автор

   Алексей Елизаров (Русия, „Ракурс“);

–  Построение горизонталий картографического качество  в  PHOTOMOD 5.0 –

   автор Андрей Сечин (Русия, „Ракурс“);

–  Разработка  перспективной  космический  картографической  системи  ДЗЗ –

   автор Владимир Седельнкиов (Русия, „Природа“);

–  Новые подходы  к  организации  оперативного космического мониторинга  –

   автор Милана Елердова (Русия, „Совзонд“).

Компанията РАКУРС успешно е излязла на международни пазар и нейният основен продукт PHOTOMOD е добре приет и широко разпространен в редица страни от няколко континента.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us