Геодезия

NAVITEQ: ПАРТНЬОРСТВО, ПРЕЦИЗНОСТ, НОВАТОРСТВО, ЕКИПНОСТ

На всеки е известно с каква бързина се развиват технологиите в 21 век. Някои се страхуват от тях и ги приемат едва когато станат „традиция”, други ежедневно следят тяхното развитие и се опитват да ги внедрят в професионалната си дейност и ежедневие. Новите технологии дават неограничени възможности и правят живота ни по-лесен и организиран. С много желание и амбиция NAVITEQ се стреми да наложи част от приложенията на една от най-прогресивните технологии, а именно технологията на глобалните навигационни спътникови системи (GNSS) на българския пазар. NAVITEQ e търговската марка на фирма Ес Би Груп ЕАД. От 2004 г. компанията полага усилия за внедряването на нова технологична GNSS инфраструктура и решения, които да улесняват и подобряват качеството и продуктивността на работа на хората, заети в сферите на: геодезия, кадастър, фотограметрия, проектиране, комуникации, изграждане и поддържане на енергопреносни мрежи, транспортна логистика, гео-информационни системи, управление на земеделски земи, ютилити сектора и много други. Професионалният екип на фирмата вярва, че умелото интегриране на сателитните технологии в традиционни дейности ще оптимизира бизнес процесите във всяка фирма, ще повиши мобилността на бизнеса, неговата комуникационна и информационна обезпеченост и качеството на крайния продукт.

 Техническият екип на NAVITEQ, с помощта на немски специалисти, инсталира 6 GNSS станции на територията на България, продукт на светвноутвърдения производител TOPCON. Това постави началото на първи етап от реализацията на българска GNSS мрежа за предоставяне на услуги за високоточно определяне на местоположение. Това начинание, въпреки трудностите за реализация, заработи с успех. Така бяха поставени основите на мрежата от активни станции, които да събират информация от спътниковите системи GPS и GLONASS.

 Информацията от NAVITEQ мрежата се обработва от специализирано софтуерно решение, а за надеждната и непрекъсната работа на станциите се грижи техническият екип на фирмата. Следващата цел на NAVITEQ е да осигури цялостно покритие на територията на България, като направи достъпни своите услуги за специалисти от цялата страна. Реализацията на този смел план NAVITEQ предвижда да извърши поетапно. Като следващ етап NAVITEQ планира до края на първото тримесечие на 2008 да разшири мрежата си с още станции. Въз основа на изградената мрежа, NAVITEQ предлага следните професионални услуги за подобряване точността при определяне на местоположение:

 

Naviteq Post Processing

Тази услуга е за последваща обработка на GPS измервания, като клиентите получават достъп до фирмения сървър и с помощта на потребителски софтуер могат да избират референтна точка от NAVITEQ мрежата и да получат данни за нея. Постижимата точност на услугата е до 1 см. Тя намира приложение във въздушната фотограметрия; основни геодезически дейности, изискващи висока точност; анализ на геодинамични процеси и много други.

 Naviteq Virtual Station

 Услугата Naviteq Virtual Station дава допълнително удобство и улеснява измерванията с последваща обработка. Чрез създаване на своя виртуална станция потребителите могат да направят прецизни измервания, дори когато са отдалечени от реалните референтни станции. Точността, която се постига е до 1 см.

 Naviteq Precise RTK

 Naviteq Precise RTK е услуга, предназначена за геодезически измервания в реално време, с която потребителите получават диференциални корекции за постигане на точност до 2 см по всяко време.

 Услугата е приложима в дейности като измерване на осови мрежи, снимачни основи, геодезически снимки, вертикално планиране, трасиране; определяне на местоположение на съоръжения и електропреносни мрежи и много други.

 Освен услуги, NAVITEQ предлага и навигационно решение за управление на автопарк. Системата дава възможност да се контролира и следи наличния клиентски автопарк, като на клиентите се предлагат персонализирани решения, в зависимост от техните конкретни потребности.

 Като информационен източник се използва глобалната система за определяне на местоположение GPS (Global Positioning System, USA), а като среда за разпространение на услугата се използва GSM мрежа. Предназначението на системата е да дава точна информация относно реално местоположение и състояние на подвижни обекти, следени с помощта на GPS устройства и визуализирани в мониторинг център, както на територията на Република България, така и в чужбина.

 За да изградим цялостния образ на NAVITEQ като компания, тясно свързана с GNSS и навигационните технологии, не можем да пропуснем факта, че фирмата е официален представител на навигационни устройства от марката Mio за България.

 Продуктовата гама Mio включва: комбинирани PDA/GSM/GPS устройства, класически PDА устройства с вграден GPS модул и PNA навигатори. За всеки вкус, желание, каприз, ситуация, Mio предлага устройства с различен дизайн и функционалност, които да отговорят на индивидуалните изисквания.· Хибридът Mio PDA/GSM/GPS е мултифункционално устройство, което съчетава функциите на джобен компютър, телефон и GPS система за навигация, камера, MP3 player, game конзола и др. То може да се превърне във ваш пръв приятел и персонален асистент.

С Mio PDA/GPS устройството стигате точно там, където поискате. Вграденият GPS приемник е идеален помощник за запис на маршрути и обекти, както и за навигация. Подробната карта и удобството на гласовата навигация улесняват пътуването и ви дават сигурност при „покоряването” на непознати дестинации. Той се превръща във ваш бизнес помощник, когато сте далеч от офиса.· Mio PNA навигаторът е цялостна система за навигация, с вграден пакет от подробни цифрови карти, визуална и гласова навигация. С него еднакво лесно и бързо ще избегнете задръстването на големия град, ще откриете непознати забележителности в Париж, ще стигнете до най-близкия мотел по магистралата в Италия.

 NAVITEQ разполага с оторизиран сервиз за поддръжка на устройствата.За да се навигирате по пътищата на България, без необходимост от хартиени карти, NAVITEQ предлага детайлни цифрови карти и навигационен софтуер EasyGo. Малък екип от програмисти стартира разработването на EasyGo и подробна карта на България, като си поставя за цел да създаде качествено решение и пълноценна карта на България за навигация.

 След усилена работа и креативност, картите на Бургас, Варна, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и главна пътна мрежа на България стават реалност. За да поддържа своите карти актуални NAVITEQ сформира нов отдел. Задачата му е да се грижи за събирането, обработването и обновяването на информация за актуалното състояние на пътищата, населените места и обектите в тях. Успоредно с EasyGo, NAVITEQ прибави към своето семейство от софтуери и специализирано ГИС решение – EasyMap с реализация както за джобен, така и за настолен компютър. EasyMap e информационна система за събиране и поддръжка на актуални географски данни. Ръководени от своя новаторски дух и желанието си за развитие, NAVITEQ продължава да разработва технологични услуги и решения, които да са полезни на потребителите и да допринасят за ефективността на тяхната дейност. Както в настоящата, така и в бъдещата си дейност фирма NAVITEQ ще остане вярна на корпоративните си принципи – ПАРТНЬОРСТВО, ПРЕЦИЗНОСТ, НОВАТОРСТВО, ЕКИПНОСТ.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us