Геодезия

Ново поколение геодезисти – випуск 2012 г.


Първенец на УАСГ е инж. Ивайло Николов

pv.jpg

На 14 ноември 2012г. Университетът по архитектура, строителство и геодезия на тържествена церемония връчи дипломите на дипломантите от Випуск 2012. На събитието присъстваха много преподаватели, родители, роднини и приятели на дипломантите, както и представители на Камарата на инженерите по геодезия – инж. Ангел Янакиев – председател на КИГ и инж. Татяна Аршинкова – технически секретар на КИГ. Инж. Янакиев отправи поздравление към дипломантите и награди първенците на Геодезическия Факултет от специалност „ Геодезия“ и „Устройство и управление на земи и имоти“ с подарък – книга. Първенец на Випуск 2012 е  инж. Ивайло Любомиров Николов – специалност „Геодезия“, с успех 5,99. Церемонията по връчването на дипломите на дипломантите от випуск 2012 съвпадна и с честванията на 70-ата годишнина от създаването на УАСГ. Те бяха отбелязани с Юбилейна международна научно-приложна конференция УАСГ’2012.

За първи път конкурсът „Най-добра дипломна работа“, организиран от Строителния факултет на УАСГ, се проведе в четири категории: „Масивни конструкции“; „Масивни, дървени и пластмасови конструкции“; „Строителна механика“ и „Технология, организация и управление на строителството“.

УАСГ е първото висше техническо училище в страната. Както е известно братята Евлоги и Христо Георгиеви, завещавайки 6 млн. златни лева, са написали, че парите трябва да бъдат използвани за създаването на висше училище, което приоритетно да бъде насочено към индустрията, т.е. към техническите науки. Едва през 1941 г. обаче с решение на Народното събрание тогавашният държавен глава цар Борис III издава указ и се създава висше техническо училище с два факултета – Архитектурно-строителен и Машинно-технологичен. Първата академична година започва на 2 октомври

1942 г. Това се дължи на факта, че в България е имало достатъчно добре подготвени геодезисти и строителни инженери – възпитаници на френската и немската школа.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us