Геодезия

Новостите в ползването на PHOTOMOD бяха обсъдени на семинар в София


Ст. н. с. д-р  инж.  Иван  Кацарски

 

„Семинар на ползвателите на PHOTOMOD“, организиран по инициатива на отдел „Фотограметрия“ на „Географска информационна система – София“ ЕООД се състоя на 12 май в София. В семинара, проведен в конферентната зала на Софийски кадастър, участваха около 40 души, от които 28 от звената, работещи с дигиталната фотограметрична система PHOTOMOD на московската фирма RACURS: ГИС – София ЕООД, Геокад93 ЕООД, Геоконсулт ООД, Геодетект ЕООД, Гео2000 ООД, Мапекс АД и катедра „Фотограметрия и картография“ към УАСГ. Останалите участници бяха от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Военногеографската служба, Минногеоложкия университет и Висшето строително училище, както и от фирми, проявяващи интерес към дигиталната фотограметрия, в частност към системата PHOTOMOD.

Управителят на ГИС – София инж. Веселка Дишева откри семинара, който беше от две сесии.

 

photomod1.jpg
Инж. Веселка Дишева открива семинара

 

 

Ръководителят на първата сесия ст.н.с. д-р инж. Иван Кацарски подчерта, че България първа на Балканския полуостров започва да прилага фотограметрията, само 30 години след края на Руско-Турската война от 1877-78 г. През своя дълъг и плодотворен път, белязан от резултатните усилия на три поколения професионалисти, българската фотограметрия преминава през всички основни етапи на развитие, отбеляза инж. Кацарски и допълни, че днес у нас около 15 производствени и академични звена успешно работят с различни дигитални фотограметрични системи. Инж. Таня Маджарова, началник на отдел „Фотограметрия“ към ГИС – София, представи доклад на тема „PHOTOMOD – Продуктивност и автоматизация на каква цена“. Разработката представи кратка хронология на фирмата RACURS от създаването й през

 

 
photomod3.jpg
Инж. Иван Кацарски ръководи Първата сесия

1993 г. до 2010 г., когато е комерсиализирана най-новата версия 5.0 на дигиталната система PHOTOMOD, както и история на ГИС – София, включваща създаването на дружеството през 1999 г. и на отдел „Фотограметрия“ през 2001 г. Инж. Маджарова поясни за курса по основи на фотограметрията, проведен през 2002 г., както и за закупуването на първия софтуер PHOTOMOD през 2003 г., възлагане на дистрибуторството на PHOTOMOD за България през 2006 г. и внедряването на версия 5.0 през 2010 г. Акцентът падна и върху двете конфигурации на PHOTOMOD: едно работно място и мрежова версия. Цените за едно работно място варират от $11 700 до $18 800, а за мрежа – от $16 400 до $25 400 в зависимост от конфигурацията. Има отстъпки за учебните заведения, вариращи спрямо количеството на закупени продукти – от 50 до 80 %. Всеки закупил PHOTOMOD получава парола, инсталационен диск, година безплатна техническа поддръжка. ГИС – София организира и два образователни курса по PHOTOMOD с времетраене по 5 дни: основния – принципи и етапи за обработка на спътникови и аероснимки) и специалния – стереокартиране на релеф и ситуация.

Управителят на Геодетект ЕООД д-р инж. Ангел Ангелов представи темата „Орторектифициране на сателитни изображения в среда на PHOTOMOD за нуждите на системата за идентификация на земеделските земи“. В доклада са изброени някои технически характеристики на ортоизображенията като пространствена разделителна способност < 1 m, радиометрична разделителна способност > 8 бита на канал, облачно покритие 5-10 %, цветови баланс 2 % между минималната и максималната стойност на трите канала R, G, B, средната квадратна грешка по оси X и Y ±2,5 m, геометрично разминава по линиите на съшиване при мозайката 3 пиксела. Обектът е разделен на 10 зони с обща площ от 46193 km2, представляваща около 41% от територията на България. За изработването на дигиталната ортофотокарта са използвани снимки от следните спътници: GeoEye-1 (заснемане 2009 г., разделителна способност 0,50 m, облачно покритие до 9 %), IKONOS-2 (заснемане 2008 г. и 2009 г., разделителна способност 0,80 m, облачност до 10 %), QuickBird (заснемане 2008 г. и 2009 г., разделителна способност 0,80 m, облачност до 0,48 %). Беше описана обработката на спътниковите снимки в среда PHOTOMOD, версия 4.4. Обектът е изработен през периода от декември 2009 г. до януари 2010 г. На възложителя са предадени 3016 картни листа от дигиталната ортофотокарта.

photomod4.jpg
Инж. Таня Маджарова ръководи Втората сесия

Инж. Таня Малджанова ръководи втората сесия на семинара, която започна с доклада на инж. Катерина Чучева, специалист в отдел „Фотограметрия“ към ГИС – София „PHOTOMOD 5.0 – Прецизност, качество и производителност“. Основната тема бяха характеристиките на новата работна платформа PHOTOMOD, версия 5.0. От сравнението на версии 4 и 5.0 по отношение организацията на работа стана ясно, че при PHOTOMOD 5.0 работното пространство е интегрирано и върху един обект могат да работят няколко оператора. Следваха примери за последователните операции при работа със системата PHOTOMOD 5.0, като автоматично вътрешно ориентиране, автоматично намиране на свързващите точки, включително откриване на точки в горски масиви, както и аеротриангулация на разчленени линейни обекти. Отделено бе място за спецификата на структуриране на TIN и дигитален модел на терена. Показана беше ортофотомозайка от аероснимки, чието създаване е напълно автоматизирано. Бяха представени данни от реални обекти и необходимото време за работата с тях.

Инж. Мариела Василева от Геокад93 ЕООД представи доклада „Оценка на точността на ортофотоплан на част от гр. Плевен“. Задачата е от аероснимки да се генерира дигитален модел на терена и се изработи ортофотоплан в мащаб 1:1000 на площ от 1800 хектара. Аерозаснемането е изпълнено с малоформатната дигитална аерокамера DigiCAM (фокусно разстояние 50 mm, размери на снимката 7615х5412 пиксела, 36,80х49,07 mm). Преди аерозаснемането върху терена са маркирани 290 опорни точки, определени чрез GPS Sokia с точност по положение 2,7 cm и по височина 11,4 cm. Обектът е покрит от 21 ивици с общо 1024 аероснимки, разпределени в пет блока. Надлъжното и напречното препокриване между съседните аероснимки е 60% и 30%. В резултат на обработката с дигиталната система PHOTOMOD е получена средна квадратна грешка по положение ±11,4 cm и по височина ±6,6 cm. Дигиталният модел на терена е генериран с модула PHOTOMOD DTM от дигитализирани съществуващи хоризонтали. Максималната височинна грешка на дигиталния модел е 55,6 cm, а максималната грешка по положение при орторектифицирането е 50 cm. За изработването на крайния продукт са били необходими 228 дни. От доклада следва заключението, че фотограметрията е от полза не само за изработване на топографски карти и ортофотопланове, но с успех може да се прилага за създаване на специализирани карти за устройствено планиране.

Ст.н.с. д-р инж. Иван Кацарски представи темата „Разпространението на PHOTOMOD в България“, където беше отбелязано, че ГИС – София, основано през 1999 г., е един от пионерите във въвеждането на дигиталната фотограметрия в България, а отдел „Фотограметрия“, основан 2001 г., първи въвежда дигиталната система PHOTOMOD у нас. Преди това специалистите от отдела са се запознали с няколко дигитални фотограметрични работни станции. След направените проучвания се стига до становището ГИС – София да закупи дигиталната система PHOTOMOD заради добрия баланс между възможности и цена. През 2001 г. отделът започва да работи с версия 3.11 на тази система. От тогава версиите са обновявани няколко пъти и се стига до най-новата версия 5.0. От май 2006 г. ГИС – София е дистрибутор на PHOTOMOD за България. Сега в нашата страна шест фирми и един университет имат инсталирани 30 работни станции PHOTOMOD с общо 113 модула.

Доц. д-р инж. Пламен Малджански направи по-подробно изказване относно състоянието на катедра „Фотограметрия и картография“ към УАСГ, дигиталната фотограметрична апаратура, с която разполага катедрата, а също така за учебния план и специализациите по фотограметрия.

photomod5.jpg
Изказването на доц. Пламен Малджански

В отдел „Фотограметрия“ инж. Катерина Чучева направи демонстрация с реален обект, изработен чрез PHOTOMOD, версия 5.0.

Семинарът беше много добре организиран, а докладите предизвикаха голям интерес. Срещата завърши с пожелание подобни семинари да станат традиция, а с тяхното организиране да се занимава не само ГИС – София, а и другите фирми, прилагащи дигитална фотограметрия.

photomod2.jpg
Участниците в семинара.

Автор

Super User
От категорията
 • ГЕОДЕЗИЯ И ВОДОПАДИ: Мечкулският водопад
  ГЕОДЕЗИЯ И ВОДОПАДИ: Мечкулският водопад

  На 8 септември 2023 г., по инициатива на планинския водач на „Планинария“ и автор на книгата „Българските планини“ – Момчил Цветанов, беше направено официално измерване

 • Книга за моделиране на дигитални двойници
  Книга за моделиране на дигитални двойници

  Издателство Whittles Publishing публикува нова книга, озаглавена „3D/4D моделиране на градове – от сензорите до приложения“. Този изчерпателен ресурс е предназначен за напреднали студенти, докторанти,

 • Геодезия и водопади: новата поредица на Геомедия
  Геодезия и водопади: новата поредица на Геомедия

    На 8 септември 2023 г., по инициатива на планинския водач на „Планинария“ и автор на книгата „Българските планини“ – Момчил Цветанов, беше направено официално

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us