Геодезия

НС прие ЗИД на ЗКИР на първо четене

Народното събрание прие на първо четене промените в Закона за кадастъра и имотния регистър. С 95 гласа „за“, 8 „против“ и 14 „въздържали се“ законопроекта преминава към следващата фаза. От трибуната на НС Александър Ненков от парламентарната група на ГЕРБ припомни, че от създаването на ЗКИР и стратегията, предвиждаща покриването на страната с кадастрална карта и регистър са изминали 15 години. Той отчете като пропуск липсата на работещ имотен регистър към момента. Представителката на ПГ „БСП лява България“ Дора Янкова изрази съображенията, поради които групата няма да подкрепи законопроекта. Сред тях беше съмнението, че чрез промените е целено да бъдат усвоени 12 млн. лева от ОП „Добро управление”, както и неуреденият въпрос за създаване на регистър на поземлените имоти. По думите на Янкова в създадените досега карти има много грешки.

Целият текст на проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за изменение и допълнение се намира на интернет страницата на Народното събрание.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us