Геодезия

Общо събрание на софийската колегия на КИГ следващата седмица

На 19.09.2017 г. от 10.00 ч. в зала № 312 в сградата на ФНТС, намираща се в гр. София на ул. Раковски № 108 ще се проведе общо събрание на областна колегия на КИГ – гр. София.

Точка едно на дневния ред включва избор на делегати за извънредно общо събрание на Камарата на инженерите по геодезия. Като точка две е записано уточняване на въпроси във връзка с организиране на среща със СГКК – гр. София и Дирекция „Териториално планиране“ – Столична община. 

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us