Геодезия

Обявен е прием на докторанти в МГУ

Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ – София, на основание Решение № 341 Министерския съвет от 21 май 2018 г. и в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република България обявява прием за редовни и задочни докторанти за учебната 2018 – 2019 г. в професионално направление „5.7. Архитектура, строителство и геодезия“, както следва:

 • Маркшайдерство – 1 бр., редовно
 • Обща, висша и приложна геодезия – 1 бр., редовно.

Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването на съобщението в брой 59 на „Държавен вестник“ от 17.07.2018 г.

За справки и подаване на документи: МГУ „Св. Иван Рилски“, ректорат, канцелария на сектор „Следдипломна квалификация“, ет. 3, стая 79, тел. (02) 80-60-209, 0879 807 890; e-mail: sdk_veleva@mgu.bg. Лице за контакт: инж. Зоя Велева.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
 • Нов обучителен курс на КИГ за геодезисти
  Нов обучителен курс на КИГ за геодезисти

  Камара на инженерите по геодезия организира провеждане на обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по програма, одобрена

 • 25 години УАСГ в Антарктика (покана за изложба)
  25 години УАСГ в Антарктика (покана за изложба)

  Българската геодезия има традиционно място в Антарктика чрез експедициите, в които участват пионери в геодезията на терен. От 29.11.2023 г. всички могат да посетят изложбата,

 • КИГ награди отличниците от УАСГ
  КИГ награди отличниците от УАСГ

  Председателят на Камара на инженерите по геодезия (КИГ) инж. Златан Златанов награди с парична награда и членство за 2024 година десетима студенти, които са постигнали

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us