Геодезия

Одобрен кадастър на наурбанизирани територии в област Търговище

В брой 41 от 23.05.2017 г. на „Държавен вестник“ са обнародвани заповеди за одобряването на кадастралните карти и кадастралните регистри за неубранизираните територии на землищата на с. Изворово, с. Поройно, с. Пиринец, с. Глашатай, с. Надарево, с. Острец, с. Певец, с. Съединение, с. Ловец, с. Осен, с. Баячево, с. Пробуда, с. Пресяк и с. Алваново, област Търговище.

Заповедите са съставени на основание § 33, ал. 2 от ПЗРЗИДЗКИР (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) и влизат в сила от деня на обнародването им в днешния брой на „Държавен вестник“.

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • КИГ организира обучителен курс в София
  КИГ организира обучителен курс в София

  Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) организира поредното обучение. Курсът за поддържане и повишаване на професионалната квалификация във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по

 • Конференция за световния ГИС ден
  Конференция за световния ГИС ден

  Световния ден на Географските информационни системи (ГИС) и тази година е през ноември. На 17 ще се проведе онлайн конференция по повода.

 • Геодезистите канят на конференция
  Геодезистите канят на конференция

  От Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) канят днес и утре, 4 и 5 ноември 2021 г. в София на ХХХI Международен симпозиум

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us