Геодезия

Одобрен кадастър на три землища в област Монтана

На основание. 49, ал. 1 от ЗКИР са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри на землищата на:

  • гр. Бойчиновци, община Бойчиновци, област Монтана
  • с. Замфирово, община Берковица, област Монтана
  • с. Боровци, община Берковица, област Монтана.

Кадастралните карти и кадастралните регистри са приети с протоколи от 22.06.2017 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Монтана.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралните карти и кадастралните регистри не подлежат на обжалване.

Заинтересуваните лица ще се уведомят по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us