Геодезия

Одобрен кадастър в област Благоевград

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за следните землищата в община Разлог, област Благоевград:

  • с. Баня;
  • с. Бачево;
  • с. Годлево;
  • с. Горно Драглище;
  • с. Добърско;
  • с. Долно Драглище.

КККР са приети с протокол от 18.10.2017 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград.

Заповедите следва да се съобщят на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР. Съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗКИР одобрените кадастрални карти и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us