Геодезия

Одобрен кадастър в област Враца

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за землището на:

– с. Брусен, община Мездра, област Враца;

– с. Дърманци, община Мездра, област Враца;

– с. Крета, община Мездра, област Враца;

–  с. Моравица, община Мездра, област Враца;

– с. Ребърково, община Мездра, област Враца;

– с. Руска Бела, община Мездра, област Враца;

– с. Типченица, община Мездра, област Враца.

Кадастралните карти и кадастралните регистри са приети с протокол от 13.09.2017 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Враца. Заповедите следва да се съобщят на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us