Геодезия

Одобрен кадастър в областите Варна и Ловеч

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за:

  • урбанизираната територия в землищата на с. Брестак, с. Звънец, с. Калоян, с. Метличина, община Вълчи дол, област Варна. КККР са приети с протокол от 30.11.2017 г. на СГКК – Варна.
  • землището на с. Константиново, община Варна, област Варна. КККР са приети с протокол от 21.02.2018 г. на СГКК – Варна.
  • урбанизираната територия в землищата на с. Добротич, с. Есеница, с. Искър, с. Михалич, община Вълчи дол, област Варна. КККР са приети с протокол от 11.12.2017 г. на СГКК – Варна.
  • землището на с. Дерманци, с. Дъбен, с. Пещерна, с. Торос, с. Тодоричене, с. Румянцево (без територията, за която КККР са одобрени със Заповед № РД-18-11-22 от 9.06.2005 г. на началника на СК – Ловеч), община Луковит, област Ловеч. КККР са приети с протокол от 28.06.2018 г. на СГКК – Ловеч.

Заповедите следва да се съобщят на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрални карти и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us