Геодезия

Одобрен кадастър в областите Варна и Ловеч

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за:

 • урбанизираната територия в землищата на с. Брестак, с. Звънец, с. Калоян, с. Метличина, община Вълчи дол, област Варна. КККР са приети с протокол от 30.11.2017 г. на СГКК – Варна.
 • землището на с. Константиново, община Варна, област Варна. КККР са приети с протокол от 21.02.2018 г. на СГКК – Варна.
 • урбанизираната територия в землищата на с. Добротич, с. Есеница, с. Искър, с. Михалич, община Вълчи дол, област Варна. КККР са приети с протокол от 11.12.2017 г. на СГКК – Варна.
 • землището на с. Дерманци, с. Дъбен, с. Пещерна, с. Торос, с. Тодоричене, с. Румянцево (без територията, за която КККР са одобрени със Заповед № РД-18-11-22 от 9.06.2005 г. на началника на СК – Ловеч), община Луковит, област Ловеч. КККР са приети с протокол от 28.06.2018 г. на СГКК – Ловеч.

Заповедите следва да се съобщят на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрални карти и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • КИГ организира обучителен курс в София
  КИГ организира обучителен курс в София

  Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) организира поредното обучение. Курсът за поддържане и повишаване на професионалната квалификация във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по

 • Конференция за световния ГИС ден
  Конференция за световния ГИС ден

  Световния ден на Географските информационни системи (ГИС) и тази година е през ноември. На 17 ще се проведе онлайн конференция по повода.

 • Геодезистите канят на конференция
  Геодезистите канят на конференция

  От Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) канят днес и утре, 4 и 5 ноември 2021 г. в София на ХХХI Международен симпозиум

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us