Геодезия

Огласиха новия ОУП на Бургас


В предишния брой повдигнахме въпроса за новия общ устройствен план (ОУП) на Бургас, като представихме идеите за развитието на града от 2007 г. с акцент на основните притеснения на еколозите за тогавашния план. През 2008 г. е сключен договор за изпълнение на „Проект за ОУП на територията на гр. Бургас и неговите квартали с техните землища“ между община Бургас, в качеството на възложител и Обединение „Гео Щрих“, в качеството на изпълнител. Обединението „Гео Щрих“ е гражданско дружество, създадено между „Геотехинженеринг“ ООД и „Студио Щрих“ ООД, с цел съвместно участие на страните в него в обществената поръчка за изработване на Проект за ОУП на град Бургас. 

В края на март тази година на сайта на община Бургас бяха качени проектите за нов общ устройствен план на града, създадени от „Гео Щрих“.

Те провокираха голям интерес, а на обсъждането в града проектантите от „Гео щрих“ подробно запознаха обществеността с плановете и графично онагледиха своите виждания.
Заради основния проблем на града – трафика – специалистите предлагат два основни обхода и три пръстеновидни обходни пътища, които да изнесат транзитния трафик извън града. Според плана ще бъдат изградени подземен и надземен паркинг в близост до ключови точки на градския транспорт. За да бъдат успокоени еколозите, според новите планове парковете и зелените площи ще заемат 17% от цялата територия на града, който ще нарасне с около 34% по площ. Проектантите обещават, че над 52% от бъдещите нови площи ще бъдат паркове, зелени системи, зони за отдих и екокомплекси. Важно е да се отбележи, че в ОУП на Бургас няма заложени ветрогенераторни полета, а фотоволтаични системи, като алтернативно енергопроизводство. За успокоение на еколозите макар в населените места да не важи законът за Черноморското крайбрежие, в частта му със забраната за застрояване в зона Б – между 100 метра и 2 км от водата, от екипа са въвели такава защитена зона без застрояване, а площите край бреговата ивица ще се използват изключително за спорт, атракции и озеленяване.

Предстои да бъде завършена новата екологичната оценка на проекта, която е в напреднал етап, както и завършване на инженерните части – ВиК, далекосъобщения и енергоразпределителни схеми.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us