Геодезия

Онлайн конвертор визуализира географските данни по фонд Земеделие в Google Earth

Онлайн конвертор, който визуализира в Google Earth на цифровите географски данни, генерирани от „Системата за индивидуална справка по Директни плащания“ на Държавен фонд „Земеделие“, създаде фирматаГеодетект ЕООД. Благодарение на конвертора контурите на декларираните площи могат да бъдат преобразувани от формат „SHP“ във формат „KML“ и по този начин директно визуализирани в Google Earth или заредени в Google Maps. Това е едно допълнително улеснение за всички кандидати за директни плащания 2014, които могат да разгледат данните, генерирани от „Системата за индивидуална справка по Директни плащания“ на Държавен фонд „Земеделие“ на своите компютри или таблети без да се налага инсталирането на специализиран ГИС софтуер.
Конвертора и кратки напътствия за използването му може да намерите на адрес https://www.geodetect.bg/shp2kml.html.

 

Автор

Теодора
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us