Геодезия

Поредица: Въпроси от геодезисти към АГКК и отговорите на агенцията – продължение 2

На 28.08.2019 г. по инициатива на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) и с любезното съдействие на ръководството на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) се проведе среща на представители на НПО с представители на АГКК, на която бяха обсъдени влезлите в сила на 22.08.2019 г. изменения на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). Членове на КИГ зададоха над 20 въпроса към АГКК. При задаване на конкретни въпроси отговаряха всички представители на АГКК и затова в отговорите, описани по-долу, няма да се цитират конкретни имена. Публикуваме получените отговори в няколко поредни статии:

Въпрос 7 :  Ако таксата се заплаща от правоспособното лице от неговата сметка в КАИС, на чие име ще бъде фактурата от АГКК – заявлението се подава от името на собственика?

            От 2009 г. АГКК не издава фактури.

Въпрос 8 :  Защо заплащането на проекта трябва да минава през кредита на КАИС потребителя /правоспособното лице/ ?

Правоспособното лице избира начина на заплащане на таксата – от сметката на потребителя в КАИС, по банков път с платежно нареждане или чрез Ерау.

Въпрос 9 : Как ще се процедира, ако един проект не се събере в рамките на                             10 МВ ? Възможно ли е  чертежи да се прилагат в друг формат – например JPG или PNG, които са по-малки по обем ?

            При качване на документи в системата има посочени какви видове файлове има възможност да се прикачат. Не е проблем посочените 10 МВ да бъдат увеличени до 20 МВ, но това ще бъде направено, ако практиката покаже, че 10 МB са недостатъчни.

Въпрос 10 : При внасяне на проект за изменение на КК с основание чл. 65, ал. 2 от Наредба  РД-02-20-5/15.12.2016 г. сканираният и подписан от проектантите проект на ПУП, който ще се прикачва към документацията, може ли да бъде на няколко файла поради факта, че чертежите обикновено са доста големи ? 

            Погледни отговор на Въпрос 9.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us