Геодезия

Поздрав за деня на геодезиста!

АГКК разпространи поздрав за световния ден на геодезиста, направен от изпълнителния директор на агенцията инж. Виолета Коритарова.

Ето какво се казва в него:

Посланието на международната общност – на Европейската организация на геодезистите (CLGE) и  Международната федерация на геодезистите (FIG) за създаване и отбелязване на Световен ден на геодезиста е особено актуално днес, тъй като призовава за единство, за общност на специалистите в тази област, за солидарност и отговорност към очакванията и потребностите на обществото.

Убедена съм, че това е определяща идея и на българската професионална общност!

Световният ден на геодезиста е още един повод да потвърдим авторитета на професията геодезист и високото признание на нашата професия.

Няма да бъде пресилено да кажа, че и нашата професионална общност в тези драматични за света дни, е „на първа линия“, тъй като  отговорността и ролята на инженерите геодезисти е свързана с всички стратегически области на стопанския живот.

На „първа линия“ са и служителите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър с ясното съзнание, че работата ни е нашият принос за поддържане и овладяване на сложната икономическа ситуация днес. 

Вярвам, че обща мисия на професионалната ни общност е да преосмисли приоритетите си и да реорганизира работата си така, че да отговори на предстоящите промени и предизвикателства в обществения и стопански живот в бъдеще.

Нека отбележим Световния ден на геодезиста като солидарност и подкрепа на усилията на правителството, на всички наши и световни институции, организации, професионалисти и доброволци, обединени днес в сложна и опасна битка с пандемията от коронавирус.

Днес повече от всякога е важно да потвърдим високата отговорност на геодезическата общност към живота в глобален план!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК КОЛЕГИ!

Бъдете здрави! Желая Ви все така всеотдайно и отговорно да продължавате да работите за бъдещето на България.

Междувременно АГКК спря няколко анкетирания на собственици заради форсмажорните обстоятелства.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us