Геодезия

Приет кадастър в област Габрово

Приети са кадастралните карти и кадастралните регистри на недвижимите имоти за следните землища в област Габрово:

  • с. Боженците и с. Трапесковци
  • с. Донино и селата Ангелов и Балиновци
  • с. Кметовци и селата Беломъжите, Болтата, Влаховци, Вълков дол, Калчовци, Овощарци, Редешковци, Семерджиите, Спасовци, Съботковци, Харачерите, Цвятковци, Черневци
  • с. Лесичарка и селата Велковци, Драгомани, Иглика, Карали, Кметчета, Колишовци, Костенковци, Раховци, Стойчовци, Тодорчета
  • с. Поповци и селата Гайтаните, Гледаци, Дивеци, Киевци, Мрахори, Пецовци, Прахали, Рачевци, Чавеи, Янковци.

В 30-дневен срок от обнародването на съобщението в днешния брой 59 на „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Габрово.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us