Геодезия

Приет кадастър в област Велико Търново

Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 от ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землището на с. Обединение, община Полски Тръмбеш.

В 30-дневен срок от обнародването на съобщението в днешния брой 101 на „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us