Геодезия

Приет кадастър в областите Кърджали и Пловдив

Приети са кадастралните карти и кадастралните регистри на недвижимите имоти за землищата на:

  • с. Черноочене, с. Пряпорец, с. Среднево, с. Каблешково и с. Нови пазар, община Черноочене, гр. Момчилград, община Момчилград, област Кърджали
  • гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив.

В 30-дневен срок от обявяването им в бр. 76 от 14.09.2018 г. в “Държавен вестник” (до 15.10.2018 г. вкл.), заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по тях пред съответната службата по геодезия, картография и кадастър.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us