Геодезия

Приет кадастър в областите Ловеч, Плевен и София

Приети са кадастралните карти и кадастралните регистри на:

  • недвижимите имоти за землищата на с. Дерманци, с. Дъбен, с. Пещерна, с. Румянцево, с. Тодоричене, с. Торос, община Луковит, област Ловеч
  • недвижимите имоти на урбанизираните територии в землищата на с. Гривица и с. Опанец, община Плевен, област Плевен
  • недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 58548.100.2, 58548.100.3, 58548.100.5, 58548.110.12, 58548.260.51, 58548.260.91, с. Продановци, община Самоков, Софийска област.

В 30-дневен срок от обнародването на съобщенията в днешния брой 64 на „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред съответната служба по геодезия, картография и кадастър Ловеч, Плевен или Софийска област.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us