Геодезия

Приет кадастър в областите Ловеч, Плевен и София

Приети са кадастралните карти и кадастралните регистри на:

 • недвижимите имоти за землищата на с. Дерманци, с. Дъбен, с. Пещерна, с. Румянцево, с. Тодоричене, с. Торос, община Луковит, област Ловеч
 • недвижимите имоти на урбанизираните територии в землищата на с. Гривица и с. Опанец, община Плевен, област Плевен
 • недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 58548.100.2, 58548.100.3, 58548.100.5, 58548.110.12, 58548.260.51, 58548.260.91, с. Продановци, община Самоков, Софийска област.

В 30-дневен срок от обнародването на съобщенията в днешния брой 64 на „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред съответната служба по геодезия, картография и кадастър Ловеч, Плевен или Софийска област.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • КИГ организира обучителен курс в София
  КИГ организира обучителен курс в София

  Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) организира поредното обучение. Курсът за поддържане и повишаване на професионалната квалификация във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по

 • Конференция за световния ГИС ден
  Конференция за световния ГИС ден

  Световния ден на Географските информационни системи (ГИС) и тази година е през ноември. На 17 ще се проведе онлайн конференция по повода.

 • Геодезистите канят на конференция
  Геодезистите канят на конференция

  От Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) канят днес и утре, 4 и 5 ноември 2021 г. в София на ХХХI Международен симпозиум

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us