Геодезия

Природен газ открит до Кнежа

Единствената българска компания в областта на търсенето и добива на нефтени и газови продукти се е натъкнала на газово находище до Кнежа. От компанията "Проучване и добив на нефт и газ" съобщиха, че откритото находище на природен газ е с доказани запаси към момента от 14,49 млн. куб. м природен газ и 5176 куб. м кондензат.
 
Площта на находището "Искър-запад" е 18 кв. км. Вероятните находища на газ се оценяват на 165 млн. куб. м, а възможните – 764 млн. куб. м., което ще рече, че общите запаси, които биха могли да бъдат извлечени от мястото, се оценяват на 945 млн. куб. м газ и 393 хил. куб. м кондензат.
Преди пет години газ и кондензат бяха открити на 4100 м до плевенското село Девенци. През 2012 г. тогавашния министър на икономиката Делян Добрев пророкува, че имаме много добри възможности да открием големи количества газ, които да задоволят цялата консумация на България за десетки години.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us