Геодезия

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър

Публикуваме текста на проекта за Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър. Гилдията има срок до 12.02.2016 г. да изпрати становища и коментари на мейла на Камарата на инженерите по геодезия.

Новият законопроект се различава почти коренно от стария от март миналата година. В него беше предвидено АГКК да се увеличи с до 300 души. В новият текст проблемът с кадрите на Агенцията до някъде се решава със заемането на 52 служители от Министерството на земеделието, които ще са упълномощени от изпълнителния директор. Предвижда се започване на производство по създаване на кадастрална карта чрез преобразуване на КВС. То ще се извършва от служители на АГКК.

Проект на ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР с нанесени промени върху действащия текст на закона

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
 • Нов обучителен курс на КИГ за геодезисти
  Нов обучителен курс на КИГ за геодезисти

  Камара на инженерите по геодезия организира провеждане на обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по програма, одобрена

 • 25 години УАСГ в Антарктика (покана за изложба)
  25 години УАСГ в Антарктика (покана за изложба)

  Българската геодезия има традиционно място в Антарктика чрез експедициите, в които участват пионери в геодезията на терен. От 29.11.2023 г. всички могат да посетят изложбата,

 • КИГ награди отличниците от УАСГ
  КИГ награди отличниците от УАСГ

  Председателят на Камара на инженерите по геодезия (КИГ) инж. Златан Златанов награди с парична награда и членство за 2024 година десетима студенти, които са постигнали

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us