Геодезия

Промените в наредбата за поддържане на КВС влизат в сила от днес

В брой 21 от 9 март 2018 г. на „Държавен вестник“ е обнародвана наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост. Промените в подзаконовия нормативен акт влизат в сила от днес.

Измененията включват премахване на изискването за сключване на договор между Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и юридически или физически лица (правоспособни да извършват дейности съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър) при предоставяне на цифрова информация от картата на възстановената собственост. За целта се създават две нови приложения с номера 15 и 16, съответно: формуляр за заявка за предоставяне на цифрова информация в ZEM файл и декларация за неразпространение на данните.

Държавните органи и общини, (в качеството им на собственици на земеделски земи и земи и гори от горския фонд), ще получават безвъзмездно данни в цифров вид (SHP формат) по реда на чл. 45а от Наредба № 49 от 2004 г.

Текстовете на промените се намират на стр. 30 в изданието и онлайн на адрес: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=620C75CD5AC6AF7E5109BD224F6ECD2F?idMat=123631.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
 • Нов обучителен курс на КИГ за геодезисти
  Нов обучителен курс на КИГ за геодезисти

  Камара на инженерите по геодезия организира провеждане на обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по програма, одобрена

 • 25 години УАСГ в Антарктика (покана за изложба)
  25 години УАСГ в Антарктика (покана за изложба)

  Българската геодезия има традиционно място в Антарктика чрез експедициите, в които участват пионери в геодезията на терен. От 29.11.2023 г. всички могат да посетят изложбата,

 • КИГ награди отличниците от УАСГ
  КИГ награди отличниците от УАСГ

  Председателят на Камара на инженерите по геодезия (КИГ) инж. Златан Златанов награди с парична награда и членство за 2024 година десетима студенти, които са постигнали

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us