Геодезия

Регионалният министър утвърди методиката за картографиране на сеизмичния риск

Със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е утвърдена методиката за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на Република България.

Документът е достъпен на интернет страницата на МРРБ. В него е разписан реда на работа при оценка на сеизмичната уязвимост и риска при сгради и елементи на техническата инфраструктура. В отделна глава е разгледано самото картографиране на риска от земетръс.

За целта трябва да бъде създадена динамична геопространствена информационна система. Описан е и дизайна на карти на сеизмичния риск.

Методиката бе предложена за обществено обсъждане през февруари. Тя е изготвена от Националния институт по геофизика, геодезия и картография при БАН.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us