Геодезия

Резултати от търговете за създаване на кадастър обявени от АГКК в началото на годината

Миналият петък (14.10.2016 г.) излязоха и последните резултати от обществените поръчки за създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри, обявени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър в началото на тази година.

Списание „ГЕОМЕДИЯ“ публикува списък на най-успешните 24 геодезически фирми, спечелили лотовете от тринадесетте търга.

На печелившите – честито.

Ще очакваме резултатите.

Пореден № на изпълнителИзпълнители на обществените поръчки, обявени от АГКК за 2016 година, подредени според броя спечелени лотовеБрой спечелени лотовеОбща площ на спечелените лотове /ха/
1„ГЕОТЕХИНЖЕНЕРИНГ” ООД64688
2„ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД52932
3ДЗЗД „ГЕОБГ” (обединение от„ГЕОИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. Пазарджик и „ЗЕНИТ – ГЕО“ ЕООД, гр. Пазарджик42047
4КА „Аргус“ ООД31438
5„ГЕОПРЕЦИЗ-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД31333
6„ЛЕНД ДЕЙТА ЦЕНТЪР” ООД31284
7„ГБС-ИМОТИ” АД31173
8„РИЛА ИНФОТЕХ“ ЕООД3897
9„СЪРВЕЙ ГРУП” ЕООД21383
10„ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД21176
11ДЗЗД Геопректи Пазарджик (обединение от ЕТ „ГЕОИНЖЕНЕРИНГ-НИКОЛАЙ КИРОВ“, гр. Пазарджик, „ГЕОБИБ“ ООД, гр. Велинград и „ПАЗАРДЖИШКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР“ ЕООД, гр. Пазарджик)21121
12„СТРОИТЕЛ“ООД2985
13СД „ГЕОИД-93-КОЛЕВ И СИЕ”2768
14„ХИДРО МАП” ЕООД2749
15„ГЕО 2000“ ООД1955
16ЕТ „РУМЕН ГЕОРГИЕВ – ГЛОБАЛ ГЕО“1801
17„ГЕОПЛАНПРОЕКТ“ ЕАД1750
18„ГЕОХАЙД” ООД1662
19ЕТ „ИНТЕРФЕЙС – ПЕТКО КАЗАНЛЪКЛИЕВ“1481
20„ГЕОМЕРА М+Р“ ЕООД1355
21ОБЕДИНЕНИЕ „ГЕО-ЧОНОВ-ДЕТЕКТ” („ГЕО-ЧОНОВ“ ООД, гр. Русе, „ГЕОДЕТЕКТ“ ЕООД, гр. Троян и „ПОЛИККАД“ ЕООД, гр. Сливен)
1311
22„МАПЕКС” АД1271
23ЕТ „МИЛД-МИЛЕН ДИМИЕВ”1242
24„ГЕОМАП“ ЕООД1136

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us