Геодезия

СЪБРАНИЕТО НА КАМАРАТА ОБСЪДИ НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ


Мария Сотирова, секретар на КИГ

На 21 май 2009 г. се проведе събрание на Управителния съвет, Контролния съвет и Комисията по професионална етика на Камарата на инженерите по геодезия. На събранието бяха поканени и председателите на областните колегии. Първата точка от дневния ред бе отчетът на председателя на камарата Ангел Янакиев за състоянието на членството за периода 01.01.2009- 21.05.2009 г.

Ето и конкретните резултати.

Членове

graph1

Общият брой на членовете, записани в регистрите на КИГ, е 533 души. От тях 331 са членове за 2009 г. и 57 са заявили намерение за подновяване на членството си, като са заплатили годишния си членския внос. Новите членове са 41 души.

Правоспособните за 2009 г. до момента са 271 души, като 162 (60%) от тях са изпълнили изискванията по чл. 20, ал.1 от ЗГК и чл. 8 от Устава на КИГ. Други 36 са внесли своя годишен членски внос и са в процес на подаване на документи. По-долу може да се види разпределение на правоспособните членове на КИГ по Областни колегии:

graph2

На вниманието на участниците в събранието бяха представени списъци на правоспособните членове, изпълнили гореспоменатите законови изисквания по областни колегии.

Председателят на камарата докладва за доброто финансово състояние като предпоставка за развиването на нова постоянна дейност по провеждането на обучителни курсове и семинари според интересите на гилдията от наши и чужди специалисти.

Постъпи предложение за създаване на младежка организация към КИГ. Въпреки множеството колебания около нормативната представителност на подобен род организация, всички присъстващи на събранието подкрепиха идеята. Предстои това начинание да се обсъди с всички членове и на следващото събрание на Управителния съвет да бъдат предложени конкретните изменения в устава.

Отново бе обсъждан въпросът с членството на геодезистите в две камари и последвалото от това противоречие със законовата основа.

Инж. Златан Златанов предложи да се организира съвместна сесия на Комисия 3 и Комисия 7 на FIG в България. Това предложение е инспирирано от посещението му на Работната седмица на FIG. Основната цел е да се чуе за България и за Камарата на инженерите по геодезия. Множеството допирни точки в предмета на работа на двете комисии – „Управление на поземлената информация” и „Кадастър и управление на земите” дават основание за положителни резултати за работата на двете комисии и за българските специалисти, които ще вземат участие в срещата. Предложението беше прието единодушно.

Единодушно бе прието и предложението на инж. Румен Георгиев – председател на ОК – Стара Загора: „Застраховката за професионална отговорност по ЗГК да не бъде първичен документ при кандидатстването и продължаването на членството в КИГ”.

Друга точка от Дневния ред е свързана с барелефа на проф. Пеевски. Камарата получи една доста висока оферта за неговото изработване, която се наложи да бъде отхвърлена. Проучването за оферти сега е възложено на Областна колегия – Благоевград в лицето на инж. Янчев.

В камарата постъпи писмо от инж. Киримидчиев от ОК – Бургас във връзка с необходимостта от внедряването на приемен ден за правоспособни в Службите по кадастър. В процеса на обсъждане се разбра, че е издадена заповед на директора на АГГК Цветен Боев, която дефинира тези взаимоотношения. Всички заинтересувани могат да намерят тази заповед на интернет сайта на камарата.

Председателя на ОК – Варна инж. Красимира Божкова повдигна въпроса за осигуряване на зали за техните събирания. В тази връзка в момента тече проучване за подобна необходимост във всички Областни колегии с над 15 членове. След това предстои да се изпратят писма до Областните и Общински управи за отпускане на помещения.

На срещата на GE в Копенхаген на 25 юни тази година, Камарата на инженерите по геодезия ще има възможност да представи виждането си за създаването на Национален съюз на правоспособните лица в България във взаимодействие с други професионални (геодезически) организации от страната.

На следващото събрание на Управителния съвет, предстои гласуване на измененията  в Кодекса по професионална етика и Правилника за връчване на наградите. В тази връзка очакваме предложения от всички членове на камарата.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us