Геодезия

Съвременни способи за инфраструктурно проектиране с AutoCAD Civil3D 2010


Даниел Дренски, Каниско

AutoCAD Civil 3D 2010 е вече на пазара. В най-новата версия на софтуера за инфраструктурно проектиране инженерите от Autodesk са се постарали да изпълнят редица желания от клиенти от цял свят. Нововъведенията са акумулирани в три основни области:

– Интуитивност при използване – нов потребителски интерфейс осигурява бърз достъп до необходимите команди. Използваният лентов (ribbon) интерфейс от версия 2009 на AutoCAD вече е реалност и в Civil 3D 2010.

– Проектиране и анализ – редица подобрения и нововъведения допълват автоматизирането на инженерните задачите пред проектантите.

– Взаимодействие между различните специалности, благодарение на динамичен инженерен модел (ДИМ), проектните данни от различните специалности са в пряка зависимост помежду си. Нововъведение за Civil 3D 2010 е и директната връзка с BIM (информационен модел на сградата) – технология използвана в продуктите на фирма Autodesk за архитектурно проектиране.

Интуитивност при използване:

 kanisco1

Меню Application

Новият потребителски интерфейс предлага по-добра организация и дава по-бърз достъп към инструментите и командите, помагайки да се съкрати времето за търсене на команди в менютата.

В горния ляв ъгъл на екрана намираме ново меню, което позволява съкратен достъп към добре организиран списък от команди като Open, Save, Export, и Publish. Това меню можем да използваме и за бърз достъп до последно създадени от нас документи. Новото меню е еднакво при работа с всички продукти на Autodesk  версия 2010.

Лентов интерфейс

kanisco2

Лентата (ribbon), позната от предишната версия на AutoCAD, сега е достъпна и в Civil 3D. Tя заема горната част на прозореца на приложението и замества добре познатите ни менюта и лентите с инструменти.

 

Лентата организира функциите в набор от табове (страници), съчетани в логическа последователност според задачата, която изпълняваме – създаване на обекти, надписване, редактиране, анализ и прочие. Всеки таб съдържа набор от панели. Панелът е група от команди, използвани специфична част от работния процес.

 

Лентата е организирана така, че да комбинира задачите от различните инженерни специалности в групи. По този начин е по-лесно да намерим в даден момент необходимата команда за изпълнение на конкретна задача. Това спестява време от търсене по менюта и тулбарове.

 

Може лесно да реорганизираме лентата с „drag&drop” на табовете или на панелите. Панелите също така може да се местят извън лентата и областта на приложението. Въведени са обновени икони за командите.

 

Тулбар за бърз достъп (Quick Access toolbar)

kanisco3

 

Quick Access toolbar е подобрен за добавяне на повече функции и за съвместимост с другите Microsoft® Windows приложения. В допълнение тулбара за бърз достъп включва ново flyout меню, което дава списък от общи команди, които може да се изберат за включване. flyout менюто дава лесен достъп до допълнителни средства с използване на Command list в CUI диалоговия прозорец. Други опции ни позволяват да показваме menu bar или Quick Access toolbar под лентата. Тулбарът за бърз достъп може да се настройва с нови опции в Customize User Interface диалоговия прозорец. Може да се създадат множество версии на тулбара и след това да се добавят към съответното работно пространство.

 

kanisco4
 
 
kanisco5 

 

kanisco6
 
kanisco7

Автор

Super User

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия
  Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия

  Нов инструмент помага на властите в Австралия да се справят с тежки метеорологични условия, съобщава GIM International. Платформата за въздушни снимки и анализ на местоположението

 • Пуснаха джобни версии на важни закони
  Пуснаха джобни версии на важни закони

  Пуснаха джобни издания на закона за кадастъра и имотния регистър и на закона за устройство на територията.

 • МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото
  МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото

  В изпълнение на проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us