Геодезия

Съвременни технически средства и технологии за събиране на геопространствени данни за местността

Димитър Петров; Пламен Михайлов

Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен 2014 г.

Книгата е полезно четиво не само за геодезисти, но и за всички, които се занимават с науките за земята – геолози, специалисти по ГИС, еколози, урбанисти… Целта на авторите е да систематизират основните съвременни направления за събиране, съхранение и обработка на геопространствените данни за местността.

Автор

Теодора

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия
  Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия

  Нов инструмент помага на властите в Австралия да се справят с тежки метеорологични условия, съобщава GIM International. Платформата за въздушни снимки и анализ на местоположението

 • Пуснаха джобни версии на важни закони
  Пуснаха джобни версии на важни закони

  Пуснаха джобни издания на закона за кадастъра и имотния регистър и на закона за устройство на територията.

 • МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото
  МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото

  В изпълнение на проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us