Геодезия

Създадоха най-подробното засемане с технологията Lidar

Мрежата е от над 300 точки на кв/м

Untitled

Проф. Дебра Лифър

Проф. Дебра Лифър от Нюйоркския университетски център за урбанистични науки и прогрес (NYU CUSP) и екипът й осъществиха най-гъстата мрежа от данни, постигната с въздушно лазерно сканиране (Lidar). Става дума за гъстота на точките над 300 на кв. м, което е с 30 пъти повече от типичното заснемане с технологията Lidar, което е правено когато и да било. Освен това данните включват първото градско сканиране с пълновълнова форма на сигнала (full-wave form version), като има направени освен огромен снимков материал и видео към заснемането.

9e081fe8560eec60fda5f811743ead7d20edaeab

Безпрецедентното качество на тази многопластова база данни дава възможност за ново моделиране и наблюдение на терена. Това може да бъде и нов стандарт за бъдещо събиране на такъв тип данни за градските пространства по целия свят.

Събраната база данни и допълнителната информация в момента е достъпна свободно чрез хранилището на Нюйоркския университет Spatial Data Repository (SDR) както за лични, така и за търговски нужди (https://geo.nyu.edu/catalog/nyu_2451_38684) .

Създаването на базата данни е част от гранта за 1,7 милион долара, получен от Европейския изследователски съвет (ERC) по проекта “Rethinking Tunneling in Urban Neighborhoods (RETURN)”, съфинансиран от Научния фонд на Ирландия. Чрез използването на методологията и техниките, изградени от екипа на проф. Лифър, базата данни предоставя изключително подробна информация за централната част на историческия център на Дъблин с площ от 1,5 кв. км. Данните покриват не само хоризонтално застроените пространства, както е типично за проектите, работени с Lidar досега (напр. покриви, пътища и т.н.), но е събрана и забележителна информация по вертикала. Това позволява лесното създаване на подробни 3D модели с изключителна геометрична точност на сградите, озеленяването и пътищата. Работата на екипа стъпва на предишните бази данни и на повече от десетилетие изследвания в тази област. В момента екипът е в процес на получаване на разрешение да направи подобно заснемане и на централната част на Ню Йорк.

Според проф. Лифър събраната база данни може да позволи съвсем нови анализи и визуализации с различни цели и да служи на урбанисти, инженери по планирането и предприемачи да решават урбанистичните проблеми от различно естество. Базата данни може да се ползва за подобряване на градския транспорт и на комуникациите в града, за 3D дигитален туризъм, да се проследява лесно промяната в градската среда с последващо сканиране. Данните могат да се ползват за управление на потоците от пешеходци, за планиране на кризисен мениджмънт, дори за проследяване на разпространението на инфекциозни болести.

Според проф. Ендрю Батиста от Нюйоркското висше училище по геопрастранствени информационни системи към университета в Ню Йорк, разработката на екипа на проф. Лифър е огромен напредък за геопространствената информация. Новосъбраната база данни е само първата стъпка от подобни проекти, финансирани безвъзмездно, които ще бъдат предоставени на съхранение към университета и ще бъдат безценни за следващите поколения учени.

Тук може да се види видеото към базата данни: https://www.youtube.com/watch?v=qEi2Wo7Bcuk.

LIDAR Custom

lidar1 Custom

lidar2 Custom

lidar3 Custom

 

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us