Геодезия

Създаването на цифров кадастър ще бъде представено на откриваща пресконференция

На 20.07.2017 г. (четвъртък) от 10:30 часа, в Конферентна зала № 2 на Хотел „ФОРУМ“, Бул. „Цар Борис III” 41, София 1612, ще се проведе откриваща пресконференция по проект „Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на АГКК“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На Откриващата пресконференция ще бъдат представени основните дейности, целите на проекта, очакваните резултати и целевите групи.

Повече информация за проекта може да се открие на интернет страницата на АГКК – https://www.cadastre.bg/suzdavane-na-kadastralni-danni-v-cifrov-vid-i-razvitie-na-elektronnite-administrativni-uslugi-naagkk.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us