Геодезия

Седем населени места с приет кадастър

Приети са кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на с. Извор, община Кула. До 18.05.2015 г. могат да се подават писмени възражения пред Службата по геодезия, картография и кадастър във Видин.

Кадастралните карти и кадастрални регистри са приети и за землищата на с. Изгрев и с. Велика в община Царево, с. Равадиново, с. Росен и с. Присад в община Созопол. Възражения могат да се направят до 18.05.2015 пред Службата по геодезия, картография и кадастър в Бургас. С. Черни връх и с. Константиново в община Камено също са с одобрен кадастър. В същата служба възражения се приемат до 07.05.2015г.

Службата по геодезия картография и кадастър – Софийска област съобщи, че е приета кадасталната карта и кадастрални регистри на гр. Костинброд, община Костинброд. Заинтересованите лица могат да изразят своите възражения в писмен вид до 07.05.2015 г.

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия
  Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия

  Нов инструмент помага на властите в Австралия да се справят с тежки метеорологични условия, съобщава GIM International. Платформата за въздушни снимки и анализ на местоположението

 • Пуснаха джобни версии на важни закони
  Пуснаха джобни версии на важни закони

  Пуснаха джобни издания на закона за кадастъра и имотния регистър и на закона за устройство на територията.

 • МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото
  МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото

  В изпълнение на проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us