Геодезия

Седем населени места с приет кадастър

Приети са кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на с. Извор, община Кула. До 18.05.2015 г. могат да се подават писмени възражения пред Службата по геодезия, картография и кадастър във Видин.

Кадастралните карти и кадастрални регистри са приети и за землищата на с. Изгрев и с. Велика в община Царево, с. Равадиново, с. Росен и с. Присад в община Созопол. Възражения могат да се направят до 18.05.2015 пред Службата по геодезия, картография и кадастър в Бургас. С. Черни връх и с. Константиново в община Камено също са с одобрен кадастър. В същата служба възражения се приемат до 07.05.2015г.

Службата по геодезия картография и кадастър – Софийска област съобщи, че е приета кадасталната карта и кадастрални регистри на гр. Костинброд, община Костинброд. Заинтересованите лица могат да изразят своите възражения в писмен вид до 07.05.2015 г.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us