Геодезия

Седмица на зелената система на Пловдив


Инж. Росица Петрова

В края на месец април и в началото на май в Пловдив беше отбелязана традиционната седмица на зелената система на града. Тя бе открита от заместник кмета на община Пловдив Александър Константинов с официално тържество в Цар-Симеоновата  градина в присъствието на колегията на Съюза на ландшафтните архитекти (СЛА), членове на научно-техническите съюзи по Лесотехника и Дружеството по озеленяване и гражданството. Събитието стана  пред бюста-паметник на основателя на общественото озеленяване в града и първи професионален паркостроител – швейцарския градинар Люсиен Шевалас. В програмата на Седмицата бяха проведени дискусии за заниженото качество на поддържане и липса на средства за вътрешно кварталните пространства в жилищните комплекси и детските и учебните заведения. Имаше ретроспекция с фотоизложба на развитието на изградени озеленени площи за широко обществено ползване, както и презентации на специализирани фирми за обзавеждане и строеж на паркови площи. В рамките на седмицата на зелената система в града имаше и изложба – базар на посадъчни материали за целите на озеленяването.

Междувременно в началото на месец април се проведе третото общо отчетно изборно събрание на Съюза на ландшафтните архитекти СЛА в София. На него бяха избрани членовете на новия Управителен съвет. За председател беше избран доц. д-р ланд арх. Емил Галев, председател на контролния съвет е доц. д-р ландш. арх. Веляна Найденова, а председател на Комисия по нормативни документи професионална дейност е ландш. арх. Росен Гурков. Комисията за връзки с обществеността и за образователната дейност е председателствана от ландш. арх. Мария Гуркова, а Комисия по професионална етика е с председател проф. д-р ландш. арх. Йордан Кулелиев. Към събранието беше отправен и поздравителен адрес от председателя на Съюза на архитектите в България (САБ ) от арх. Георги Бакалов.

Традиционния пролетен семинар на СЛА с пролетния бал на специалността „Ландшафтна архитектура “ се проведе на 17 април в Учебната база на ЛТУ в местността в Родопите – Юндола.

Автор

Super User

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия
  Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия

  Нов инструмент помага на властите в Австралия да се справят с тежки метеорологични условия, съобщава GIM International. Платформата за въздушни снимки и анализ на местоположението

 • Пуснаха джобни версии на важни закони
  Пуснаха джобни версии на важни закони

  Пуснаха джобни издания на закона за кадастъра и имотния регистър и на закона за устройство на територията.

 • МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото
  МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото

  В изпълнение на проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us