Геодезия

Службата по кадастър във Варна за Камчия – разорани са дюни

 Във връзка със сигнал за разораване на дюни в района на „Бункера“, землище Близнаци, обл. Варна, служители на РИОСВ – Варна са извършили проверка на терен и са предоставили на СГКК Варна координати на засегнатите територии, съобщиха от МРРБ.
Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна е нанесла предоставената от проверката на РИОСВ информация върху приетата специализирана карта на морски плаж „Камчия-север“ в землището на с. Близнаци, обл. Варна.
Резултатите от проверката показват, че разораната територия засяга 1178 кв.м от територия на зараждащи се дюни, попадащи върху морския плаж, и 377 кв.м. от активната плажна ивица.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us