Геодезия

София с приоритети за ПУП


През 2014 г. Столичната община разполага с рекорден бюджет от 1,421 милиарда лева, които ще се инвестират в различни проекти. От общо 696 милиона лева за инвестиционни разходи на столицата близо 75% или около 470 милиона лева ще дойдат от европейските оперативни програми, като част от тези пари са и заемът от 118 милиона лева за завода за боклук.  

Главният архитект на София Петър Диков представи интегриран план за градско възстановяване съобразно бюджета на общината за 2014 г. Парите ще дойдат главно по оперативна програма „Региони в растеж“, а общината е подготвила 420 проекта за изграждане през следващия програмен период от седем години. Проектите са на обща стойност от 4,5 милиарда лева по три посоки на развитие – социална, икономическа и публична. Арх. Диков отбеляза, че през 2014 г. приоритетни зони за подробни устройтвени планове ще са производствени и технологични зони и зони на паркови пространства.

Актуалното развитие на проектите може да се следи на сайта: https://www.sofia-agk.com/index.php?option=com_content&task=view&id=274

Автор

Super User

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия
  Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия

  Нов инструмент помага на властите в Австралия да се справят с тежки метеорологични условия, съобщава GIM International. Платформата за въздушни снимки и анализ на местоположението

 • Пуснаха джобни версии на важни закони
  Пуснаха джобни версии на важни закони

  Пуснаха джобни издания на закона за кадастъра и имотния регистър и на закона за устройство на територията.

 • МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото
  МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото

  В изпълнение на проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us