Геодезия

Специализирано обучение за работа със софтуер за обработка на GNSS данни BERNESE GPS Software, Астрономичен институт, Бернски университет

Гл.ас. д-р инж. Борислав АЛЕКСАНДРОВ

 

Представители на 14 страни поканени в Швейцария

 

Специализиран курс за работа с научен софтуер за обработка на данни от Глобалните навигационни спътникови системи – BERNESE GPS Software беше организиран от Астрономичния институт на Университета в швейцарския град Берн в началото на септември. На семинара имаше и български представители, които участваха в рамките на планираните дейности по научен проект към ЦНИП при УАСГ. След закупуването на софтуера, това бе обучението на екипа за работа с него. С любезното съдействие на д-р Питър Уолсър, организатор на курса, бяха включени двама български преподаватели от катедра „Висша геодезия“ на Геодезическия факултет при УАСГ – гл. ас. д-р инж. Борислав Александров – ръководител на научния проект „Национална база за комплексна проверка и еталониране на геодезическа апаратура“ и гл. ас. инж. Юри Цановски, участник в научния колектив.

На обучението бяха поканени още 31 участници от 14 страни на 4 континента. Европейците бяха от Швейцария, Франция, Италия, Румъния, Украйна, Испания и България, азиатците – от Япония, Индия, Индонезия, Китай и Бутан. Имаше представители от САЩ и Нова Зеландия.

Подобни курсове се организират всяка година от август 2000 г. насам, като вече са проведени 20.

Университетът в Берн се състои от осем факултета, в които учат над 14 000 студента. В научния факултет се вместват 22 института, един от които е Астрономичният институт (АИУБ).

uchastnicitevseminara2011.jpg
Участниците в курса от септември 2011 година

 

Обучението в курса бе структурирано в цикъл от лекции и работа в терминална зала като упражнения. Всекидневната натовареност бе не по-малко от 8 часа, като лекциите бяха предимно сутрин в блокове от по 75-105 минути. Последователно в програмата се разглеждат теоретичните постановки на Глобалните навигационни спътникови системи, тяхното функциониране, математическия апарат за обработка на данните. Теорията се обвързва с демонстрационни включвания на софтуера в директен режим на работа. Целият материал се преподава в различните си части от 14 преподаватели от Астрономичния институт, някои от които са и автори на самата програма за обработка. Ръководител на курса бе д-р Ралф Дах, един от авторите на софтуера. Той представи въвеждащ обзорен курс за Глобалните навигационни спътникови системи, като изнесе и детайлни лекции по програмите за обработка на данни.

 

vlekcionnatazala1.jpg
 
vlekcionnatazala2.jpg
В лекционната зала

Практическата част от обучението се води в специална зала с терминали, в която на работните места всеки курсист изминава целия ред от стъпки, необходими при обработка на сателитни данни до достигане на крайните резултати, естествено с помощта на дежурните преподаватели. Всеки изпълняваше съответната задача, а в края на курса резултатът от последователните етапи се смята за доказателство за пълнотата и правилната работа на обучаваните. Съществува и контрол за точността на извършените учебни изчисления.

staqtasterminalite.jpg
В залата с терминалите
sgradatanaastroinstituta1.jpg
sgradatanaastroinstituta2.jpg Сградата на Астрономичния институт на Университета в гр. Берн – АИУБ

 

Програма по астрофизика

 

Съвместно с Физическия институт в Берн се изучават в магистърска и бакалавърска програма модули по фундаментална астрономия и астрофизика. Паралелното усвояване на теоретичните и практически умения в АИУБ са традиция. За реалните наблюдения се използва модерната астрономична обсерватория в Цимервалд (Zimmerwald), разположена в близост до столицата Берн и оборудвана с модерни телескопи и GPS апаратура, осигуряваща на обсерваторията статут на перманентна GNSS станция.

astroobserv1.jpg
 
astroobesrv2.jpg
Астрономичната обсерватория в Цимервалд

Астрономичните наблюдения играят важна роля за Астрономичния институт още от самото му откриване през 1922 г., като първоначално се осъществяват в обсерваторията Muesmatt, а след 1956 г. с построяването на тази в Цимервалд от проф. Макс Шурер нараства тяхната интензивност. Днес повече от 100 астероида и няколко комети са открити с помощта на телескопите в Цимервалд и са наречени по имената на техните откриватели.

Изследванията в АИУБ се разделят на три групи: SLR технология с ръководител д-р Адриан Яги,  Астрономия, под ръководството на проф. д-р Томас Шилдкнехт и групата на GPS  изследванията, водена от  д-р Ралф Дах.

 

Стъпка напред

 

Придобиването на лицензирания BERNESE GPS Software от Университета по архитектура, строителство и геодезия е важна стъпка в усвояването на най-съвременните космически технологии, както за обучението на студентите в унисон с водещата световна практика, така и при използването му за различни научно-изследователски проекти, откриващи все повече нови перспективи пред научните колективи. Квалифицираният след обучението преподавателски екип ще бъде от полза за усъвършенстване на учебните програми по някои дисциплини в Геодезическия факултет, а също така и за бъдещи консултации по проблемите на Геодезическите мрежи в Република България.

Автор

Super User
От категорията
 • ГЕОДЕЗИЯ И ВОДОПАДИ: Мечкулският водопад
  ГЕОДЕЗИЯ И ВОДОПАДИ: Мечкулският водопад

  На 8 септември 2023 г., по инициатива на планинския водач на „Планинария“ и автор на книгата „Българските планини“ – Момчил Цветанов, беше направено официално измерване

 • Книга за моделиране на дигитални двойници
  Книга за моделиране на дигитални двойници

  Издателство Whittles Publishing публикува нова книга, озаглавена „3D/4D моделиране на градове – от сензорите до приложения“. Този изчерпателен ресурс е предназначен за напреднали студенти, докторанти,

 • Геодезия и водопади: новата поредица на Геомедия
  Геодезия и водопади: новата поредица на Геомедия

    На 8 септември 2023 г., по инициатива на планинския водач на „Планинария“ и автор на книгата „Българските планини“ – Момчил Цветанов, беше направено официално

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us