Геодезия

Щутгартски фотограметрични седмици: 51-ото издание събра специалисти от 58 страни

Ст.н.с. д-р инж. Иван Кацарски

Щутгартските фотограметрични седмици са сред най-значителните международни мероприятия в областта, където известни професионалисти и фирми съобщават и демонстрират последните постижения на фотограметричната теория и практика. Те датират от далечната 1909 г., когато проф. Карл Пулфрих слага началото на Ваканционния курс по фотограметрия в Йена. Курсът няколко пъти сменя името си и мястото на провеждане. По-късно прераства във Фотограметрични седмици, като съвместна инициатива на фирмата „Цайс” и на Щутгартския университет. Днес те се провеждат на всеки две години. От 2003 г. фотограметричните седмици са организирани само от Щутгартския университет.

Градът

Щутгарт е главен град на третата по големина провинция във Федералната република Баден-Вюртенберг, намираща се в Южна Германия. Населението му наброява около 600 хиляди души, а в региона живеят 2,7 милиона. Градът е разделен на 23 района.

В началото на 14 в. Щутгарт става резиденция на династията на графовете Вюртенберг. През 1496 г. по времето на Свещената римска империя графът получава титлата “дук”. През 1805 г. Наполеон Бонапарт дава на дука титлата “крал” и така градът се превръща в кралска резиденция.

Днес в региона работят около 150 хиляди компании. Там са и централните офиси и заводи на световно известните Daimler, Porsche и Bosch, както и клоновете в Германия на Hewlett-Packard и IBM. Щутгартският регион е най-гъсто наситеният с научни, академични и изследователски институции. Повече от 11 % от разходите за изследване и развитие във Федералната република се създават в този регион (приблизително 4,3 милиарда Евро годишно). Тук се намират няколко университета и колежа, като Щутгартския, Университета Хоенхайм, Университета за приложни науки, също Института „Макс-Планк” и Германския космически център.
Градът е родно място на редица бележити личности, като Роберт Бош – изобретател, основател на компанията Bosch, Готлиб Даймлер – изобретил мотоциклета, основател на Mercedes-Benz, Фердинанд Порше – създател на автомобила “бръмбар” VW, основател на компанията Porsche, както и на философа Хегел и поета Шилер.

Щутгартските фотограметрични седмици

Както споменахме, Фотограметричните седмици (Photogrammetrische Wochen) датират от 1909 г., когато Prof. Carl Pulfrich (1858-1927) от фирмата Carl Zeiss Jena поставя началото на Ваканционния курс по фотограметрия (Ferienkurs in Photogrammetrie). Същата година Prof. Otto von Gruber (1884-1942) започва цикъл от лекции във Ваканционния курс. По-късно курсът прераства във фотограметрични седмици, като съвместна инициатива на фирмата „Цайс” с Щутгартския университет. 49-та (2003 г.) за първи път е организирана само от Щутгартския университет.
Фотограметричните седмици целят да запознаят участниците със съвременното състояние на изследванията, развитието и приложенията в областта на фотограметрията, дистанционните изследвания, географските информационни системи и триизмерното онагледяване. Програмата обикновено се състои от две основни части:
Лекции и доклади, разпределени в няколко тематично групирани сесии. Провеждат се в голямата аудитория на Щутгартския университет.
Демонстрации на апаратура и продукция на водещи фирми. Провеждат се в няколко по-малки аудитории на университета.

Седмиците създават условия за неформални срещи между професионалисти и фирми от различни страни. Често са начало на делово сътрудничество.

51-та Фотограметрична седмица,
Щутгарт, 3 – 7 септември 2007 г.

В нея участваха 437 души от 58 страни от целия свят. Най-голям брой участници бяха от страната домакин – 120, следвана от САЩ – 47, Швейцария – 26 и Австрия, Дания, Испания, Финландия, Великобритания, Япония, Турция до 16 човека. Страни като Бразилия, Канада, Алжир, Етиопия, Франция, Финландия, Гана, Унгария, Хърватия, Италия, Индия, Иран, Исландия, Мексико, Норвегия, Непал, Холандия, Португалия, Полша, Румъния, Русия, Швеция, Саудитска Арабия, Словения, Сърбия, Китай, ОАЕ, също бяха представени. Българите бяха четирима, а по един представител имаше от Бенин, Боливия, Танзания, Еритреа, Шри Ланка, Колумбия, Люксембург, Чили, Индонезия, Нигерия, Южна Африка, Зимбабве, Пакистан, Грузия, Тайланд.

Сред участниците бяха водещи професори като Александър Михайлов – МИИГАиК, Москва,
Юри Блокхинов – ГосНИЛАС, Москва, Албрехт Грим (Albrecht Grimm – IGI mbH, Kreuztal), Бернд Айсфелер, (Bernd Eissfeller – Universität der Bundeswhr, München), Кристиан Хайпке (Christian Heipke – Leibniz Universität Hannover), Дирк Хоби (Dierk Hobbie, Königsbronn), Дитмар Грюнрайх (Dietmar Grünreich- Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt/Main), Едуард Микаил (Edward Mikhail – Purdue University, USA), Фритц Акерман (Fritz Ackermann, Stuttgart), Ханс-Карстен Майер (Hans-Karsten Meier, Königsbronn), Йоахим Бургартц (Joachim Burghartz – Institut für Mikroelektronik, Stuttgart), Клаус Зангилис (Klaus Szangilies, Jena), Моника Сестер (Monika Sester – Leibniz Universität Hannover), Норберт Пфайфер (Norbert Pfeifer – Technische Universität Wien), Орхан Алтън (Orhan Altan – Istanbul Technical University), Томас Ертл (Thomas Ertl – Universität Stuttgart), Уве Щила (Uwe Stilla – Technische Universität München), Виктор Кауфман (Viktor Kaufmann – Universität Graz), Волфганг Фьорстнер (Wolfgang Förstner – Universität Bonn).

България бе представена от ГИС СОФИЯ ЕООД – с инж. Александър Лазаров, управител, ст.н.с. д-р инж. Иван Кацарски, консултант по фотограметрия, инж. Мила Коева, и. д. началник на отдел “Фотограметрия”, инж. Юлия Николаева, специалист в отдел “Фотограметрия”.

Откриването на бе направено от проф. Дитер Фритш, а специални приветствия поднесоха проф. Волфганг Остен – зам.-ректор по изследователската дейност на Щутгартския университет, Дирк Тюрман – зам.-кмет по техническите дейности на Щутгарт и проф. Орхан Алтън – генерален секретар на Международното дружество по фотограметрия и дистанционни изследвания (ISPRS). Встъпителният доклад бе на проф. Томас Ертл – директор на Института по визуализация и интерактивни системи към Щутгартския университет на тема “Към представянето на данни от визуализизация в гигапиксели” (Towards Gigapixel Display for Data Visualization).
Встъпителните доклади съдържат обобщения на тематиката на техническите доклади, а лекциите представят новостите в продукцията на водещи фирми (Brief Lectures by the Open PhoWo Partners). Техническите доклади бяха по темите събиране на данни от дигитални образи (Digital Image Data Collection), геокодиране на фотограметрични образи (Geocoding of Photogrammetric Imagery), фотограметрията става публична (Photogrammetry Goes Public).

Демонстрациите включваха следните проблеми: системата DMC (Digital Modular Camera), новости (DMC System, News) – Intergraph Corporation; Инициатива ортофото продукция (Enterprise Orthophoto Production) – Intergraph Corporation; Въздушно носими изображения на Лайка и сензора LIDAR (Light Detection And Ranging). Технологичен семинар (Airborne Imaging and LIDAR Sensor. Technology Workshop) – Leica Geosystems; Подобрено обработване и представяне на образни данни с висока разделителна способност посредством решенията на Лайка (Enhanced Processing and Presentation of High Resolution Image Data with Leica Solutions) – Leica Geosystems; Демонстрация на бързо ортофото DSS: От планиране на мисията до високоточен ортомозаичен продукт (DSS Rapid Ortho Demonstration: From Mission Planning to High Precision Orthomosaic Product) – Applanix / Inhpno; Особености и подобрения на фотограметричната система INPHO (Features and Enhancements of INPHO’s Photogrammetric System) – Inpho; Възможностите на IGI за оптимизиране на летателните мисии за аерозаснемане (IGI’s Possibilities on Optimizing Aerial Survey Flight Missions) – Ingenieur-Gesellschaft für Interfaces; Нови особености на SOCET SET@ и представяне на фотограметричната функционалност на SOCET GXP@ (New Features on SOCET SET@ and a Preview of Photogrammetric Functionality in SOCET GXP@) – BAE Systems.

На закриването проф. Фритш благодари на всички, допринесли и участвали в организирането на това мероприятие.

Институтът по фотограметрия към Щутгартския университет

Щутгартският университет води началото си от 1829 г. Многократно е реорганизиран и е променял името си – Политехника, Технически колеж. Сегашното наименование е от 1967 г.
Сред 10-те факултета са тези по Архитектура и градско планиране, по Строително инженерство и околна среда, по Геоложки и биологични науки, по Аеро-космическо инженерство и геодезия и по Машинно инженерство.
Факултетът по Аеро-космическо инженерство и геодезия се състои от 12 института. Отделът по геодезия и геоинформатика има следните 4 институти: Институт по геодезия, Институт по фотограметрия, Институт по навигация, Институт по приложения на геодезията в инженерството

Към Институтът по фотограметрия (Institut für Photogrammetrie – IFP ), ръководен от проф. Дитер Фритш, са изградени работни групи по Геоинформатика с ръководител д-р. Фолкер Валтер, по Фотограметрия и дистанционни изследвания с ръководител д-р. Микаел Крамер, по Наземни позициониращи системи и машинно онагледяване с ръководител д-р. Ян Бьом и Извънщатен обучаващ състав с ръководител проф. Фолкер Шефер.
Изследователските проекти са в различни области. По географски информационни системи фокусът е в две посоки – семантично генерализиране на пространствени данни и създаване пространствена интеграционна схема за глобалнн приложения. По фотограметрия и дистанционни изследвания заниманията са в областта на калибриране и легализиране в Европа на дигитални въздушнопреносими камери, прецизиране на фасади посредством наземен LIDAR, използване на изчисления с общо предназначение върху модулите за графично обработване за приложения на дистанционните изследвания. По наземни позициониращи системи и машинно онагледяване интересите са насочени към камерно проследяване на точки от модели на околната среда; от група точки към повърхнини; автоматично извличане на ръбове за регистриране на интензивни образи; и разработката на проекта NEXUS.

Тенденциите в развитието на фотограметрията, които проличават от докладите, разискванията, демонстрациите и контактите с професионалисти, могат да бъдат обобщени с няколко думи. Дигиталната фотограметрия е напълно утвърдена като практика. Аналоговата фотограметрия не се прилага в производството, а използването на аналитичната фотограметрия е ограничено. Засега няма на пазара нови голямо-форматни дигитални аерокамери, но някои от известните камери имат усъвършенствани модели. Например: UltraCam X на Vexcel, DMC на Intergraph, ADS40 на Leica). Някои средно-форматни дигитални аерокамери се монтират в група за получаване на ефекта от голямо-форматните камери. Например: DigiCAM на IGI). Настъпило е прегрупиране на някои фирми. Например: INPHO е представена като А Trimble Сompany, а VEXCEL – като Microsoft. Пазарът на дигиталните фотограметрични работни станции се е разширил. Например: Socet Set на BAE Systems се прилага в повече от 70 страни, като са продадени няколко хиляди инсталации. Същото се забелязва и при дигиталните аерокамери. Продадени са 63 DMC на Integraph. За сравнение – до 2005 г. са продадени едва 28 такива камери. До 2006 г. са продадени повече от 50 камери ADS40 на Leica. За сравнение – до 2005 г. са продадени 40 такива камери. Разширява се прилагането на други средства за получаване информация за терена – например: LIDAR (Light Detection And Ranging) и ALS (Aerial Laser Scanner). Прилагането на лазерното сканиране (лазерната алтиметрия) за получаване на данни за терена също е много използвано. Спътниковите снимки продължават да заемат подобаващо място предимно, но не единствено в дребно- и средно-мащабното топографско картографиране. Фирмата IGI предлага въздушно преносима LIDAR система за картографиране на терена (LiteMapper – Aiborne Lidar Terrain Mapping System) за монтиране на хеликоптер. Planar Systems Inc. предлага серия от 3 стереоскопични монитора Planar Stereoscopic Displays, модели SD1710, SD2020, SD2320W с различни технически характеристики. Аеротриангулацията се характеризира с прилагането й за значително големи блокове (няколкостотин снимки), както и различен размер на надлъжното и напречното препокриване на съседните аероснимки – 60, 70, 80, дори 90 %, както и 25, 30, 60 %. Много перспективно е триизмерното онагледяване (3D Visualisation) за представяне на градска среда, сгради, архитектурни и археологически паметници. Дигиталният ортофотоплан продължава да бъде най-разпространеният продукт на дигиталната фотограметрия.

Изследване на Института по фотограметрия към Щутгартския университет градира точността, която се постига с най-разпространените дигитални голямо-форматни аерокамери, както следва:
– Точност по положение: ADS40, DMC, UltraCam.
– Точност по височина: UltraCam, ADS40, DMC.

Интересът към Щутгартските фотограметрчни седмици нараства. На 48-та Фотограметрична седмица през 2001 г. участваха 382 души от 48 страни и бяха изнесени 36 доклада, а на 51-та Фотограметрична седмица през 2007 г. участваха 437 души от 58 страни и бяха изнесени 38 доклада.Фирмите, които се представиха, също са се увеличили. Сега бяха Intergraph, Leica Geosystems, Applanix, Inpho, IGI (Ingenieur-Gesellschaft für Interfaces) и BAE Systems.
С последното си издание Щутгартските фотограметрични седмици доказват, че са едни от най-значителните международни мероприятия в тази област.

Литература

1. Кацарски, И., Щутгартските фотограметрични седмици. София, Геодезия, картография,
земеустройство, 5-6, 2005.
2. At a Glance. Universität Stuttgart, Germany.
3. Fritsch / Spiller (Eds.). Photogrammetric Week ’01. Heidelberg, Herbert Wichmann Verlag, 2001.
4. Fritsch, D. (Ed.). Photogrammetric Week ’03. Heidelberg, Herbert Wichmann Verlag, 2003.
5. Fritsch, D. (Ed.). Photogrammetric Week ’05. Heidelberg, Herbert Wichmann Verlag, 2005.
6. Fritsch, D. (Ed.). Photogrammetric Week ’07. Heidelberg, Herbert Wichmann Verlag, 2007.
7. The Department of Geodesy and Geoinformatics. Stuttgart University, 2006.
8. www.uni-stuttgart.de

ХРОНОЛОГИЯ НА ФОТОГРАМЕТРИЧНИТЕ СЕДМИЦИ

Пореден Година Място Организатори Наименование Среден брой
№ участници


1 1909 Йена Пулфрих Ваканционен курс по 32
2 1910 стереофотограметрия
3 1911
4 1912
5 1913


6 1929 Йена фон Грубер Ваканционен курс по 36
7 1931 фотограметрия


8 1932 Йена Хугерсхоф Йенски ваканционен 36
9 1932 курс по аерофотограметрия


10 1933 Йена фон Грубер, Хугерсхоф Встъпителен курс по 36
11 1934 фотограметрия
12 1934 (Два курса в една година)
13 1935
14 1935 (Два курса в една година)
15 1936
16 1936 (Два курса в една година)


17 1937 Йена фон Грубер, Хугерсхоф Фотограметрични седмици 36
18 1938
19 1939
20 1940


21 1951 Мюнхен Финстервалдер, Мюнхенски 60
22 1954 Швидефски фотограметрични седмици
23 1955
24 1956
25 1958
26 1959
27 1960
28 1962
29 1963


30 1965 Карлсруе Аренд, Швидефски Фотограметрични седмици 180
31 1967


32 1969 Карлсруе Мейер, Швидефски, Фотограметрични седмици 180
33 1971 Акерман


34 1973 Щутгарт Майер, Акерман Фотограметрични седмици 240
35 1975
36 1977
37 1979
38 1981
39 1983
40 1985
41 1987


42 1989 Щутгарт Акерман, Хоби Фотограметрични седмици 240
43 1991


44 1993 Щутгарт Фритш, Хоби Фотограметрични седмици 350-400
45 1995
46 1997


47 1999 Щутгарт Фритш, Шпилер Фотограметрични седмици 350-400
48 2001


49 2003 Щутгарт Фритш, Фотограметрични седмици 350-400
50 2005


51 2007 Фритш, Фотограметримна седмица 437


 

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us