Геодезия

УАСГ почете шестима професори


Шестима бивши преподаватели в УАСГ бяха почетени по случай тяхната 80-а годишнина в зала 520 на Ректората преди Коледа. Това са светилата на геодезическите науки Владимир Стойнов, Мара Даскалова, Петра Томова, Нето Нетов, Георги Лазаров и Иван Стоянов Иванов.

Събитието бе уважено от много студенти, преподаватели и ученици на професорите.

Малко по-рано, в началото на декември 65 млади инженери геодезисти от випуск 2011 г. получиха дипломите си. Радостта им бе заслужена.

maraDaskalova.JPG
Мара Даскалова и Славейко Господинов
petraTomova.jpg
Петра Томова и Славейко Господинов georgiLazarov.jpg
Георги Лазаров и Славейко Господинов
vladimirStoinov.jpg
Владимир Стойнов и Славейко Господинов vishisti1.jpgВипуск 2011 Геодезия към УАСГvishisti2.jpg
Снимки Мария Вретенарова, Любен Юруков и Геомедия

Автор

Super User

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия
  Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия

  Нов инструмент помага на властите в Австралия да се справят с тежки метеорологични условия, съобщава GIM International. Платформата за въздушни снимки и анализ на местоположението

 • Пуснаха джобни версии на важни закони
  Пуснаха джобни версии на важни закони

  Пуснаха джобни издания на закона за кадастъра и имотния регистър и на закона за устройство на територията.

 • МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото
  МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото

  В изпълнение на проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us