Геодезия

УАСГ с конференция за 75-ата годишнина от създаването си

Университета по архитектура, строителство и геодезия отбеляза 75-ата си годишнина с тридневна научна конференция. Не беше пропусната нито една секция от предлаганите в университета специалности. В областта на геодезията естествено бяха засегнати геодезическите референтни системи, гравитационно  поле и

геодинамика; приложната геодезия и геоинформатиката; кадастърът, управление на имоти, земеустройство и опазване на околната среда; картографията, фотограметрията и дистанционните  методи.

Конференцията бе уважена от зам.-министъра на регионалното развитие и възпитаник на УАСГ инж. Валентин Йовев. „Дори някой да внушава, че началото започва от днес, строителите доказват, че това не е така. България е изградена до тук с вашето майсторство, талант, сърце и любов.“ С тези думи той се обърна към участниците в тържественото отбелязване на годишнината.

„Като общество и като отделни личности, всички заедно ще намерим решения на проблемите, за да постигнем един бъдещ, устойчив модел на развитие на Университета по архитектура, строителство и геодезия, защото без вашата велика професия не може да съществува нито една държава и нито едно общество“, каза още Валентин Йовев. Той препоръча на представители на институциите в страната да се включат с всички сили в развитието на висшето учебно заведение.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us