Геодезия

УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ГЕОДЕЗИЯ ПРИ РЕАЛНИ УСЛОВИЯ

Катедра „Геодезия и геоинформатика“, УАСГ

 

Учебно-спортната и оздравителна база на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), където се провеждат учебните практики по геодезия, е разположена в курорта Семково, в Южна Рила, на около 180 км от София. 

През 2002 г. е проектирана и създадена планова работна геодезическа мрежа от 8 нови точки, включена в държавната геодезическа мрежа на България в този район. Височинната геодезическа основа се състои от 6 репера, определени чрез геометрична нивелация като включена в 4 нивелачни репера от нивелачната мрежа от IV и V клас в района на Семково. За полско компариране през 2005 г. е стабилизирана с 5 наблюдателни стълба с принудително центриране линия с разстояние между стълбовете 24 и 48 m.  Разстоянията между стълбовете са измерени с инварни жици с номера 28 и 29 на Геодезическия факултет на УАСГ.

Тези условия са предпоставка за провеждане на практическото обучение на студентите при реална за геодезията обстановка. Наличието на много сгради, хотели, вили, както и на различни ситуационни обекти и терен със средна и висока трудност са изпитание за студентите при създаване на цифрови модели на територията с различно приложение.

Добрите условия се допълват с удобства за автоматизация, както на полските измервания, така и за обработката и моделирането на данните. За тази цел базата на УАСГ е свързана с интернет, създадени са компютърна лаборатория и шест учебни зали, окабелени и с интернет връзка. Налице е и необходимото учебно оборудване за провеждане на учебен процес – мултимедия, бели дъски и други аксесоари. Обучението е с използваните в геодезията  инструменти – оптични и електронни геодезически инструменти и оборудване към тях.

 

bazatanasemkovo1.jpg

bazatanasemkovo2.jpg

Базата на УАСГ в Семково

 

При тези условия се провеждат учебните практики по Геодезия I и Геодезия II част със студентите от редовно и задочно обучение (първи и втори курс)  с участието на всички преподаватели от катедра „Геодезия и геоинформатика“. Учебната практика съчетава знанията на студентите по геодезия, по математическа обработка на геодезическите измервания, по геоинформатика и CAD системи. Създава се цифров модел на територията автоматизирано с използване на прилаганите в геодезията софтуерни продукти и графични системи.

От 4-5 години в Семково провеждат практики по геодезия и студентите от 3-ти курс на Хидротехническия и Транспортния факултети на УАСГ.

Според учебната програма, практиката за студентите от първи курс е 2 седмици, а на втори курс –  3 седмици.

Наред с основните задачи на учебните практики се укрепват теоретичните знания на студентите и се създадат практически навици, свързани със сгъстяване на геодезическите точки чрез геодезически методи, създаване на РГО и избора на точки и измервания за моделирането на територията (ситуация и релеф). Създава се цифров модел на територията, включително и чрез допълване и коригиране на съществуващ такъв, като се извършва геодезическа снимка и се анализират и обработват резултатите от нея. Създаденият модел се използва за изработване на топографски и тематични планове.

В реални условия се извършват различни специализирани дейности като:

– Проверка и подготовка на инструментите за измервания;

– Откриване и сигнализиране на съществуващите геодезически точки от ДГМ и ГММП и определяне на  нови геодезически точки (достъпна и недостъпна) чрез ъглови и дължинни измервания, откриване на съществуващи точки чрез различни способи, избор на точки за РГО;

 

izmervanianivelir.jpg
 
izmervaniqtotalnastanzia.jpg
Измервания с електронен нивелир и тотална станция

 

 

– Измервания на посоки, дължини и превишения за определяне на новите геодезически точки и точките от работната геодезическа основа – полска работа. Контролни измервания за оценка на релефа на съществуващия модел;

– Полярна снимка;

– Автоматизирано изчисление на координатите на новите точки от геодезическата мрежа и работната геодезическа основа. Анализ на резултатите от измерванията, включително тези за оценка на релефа на съществуващия модел;

– Обработка на измерванията и наличните данни от съществуващ модел и създаване на актуален модел на територията;

– Изчертаване и проверка на топографски план.

povremenapolskatarabota1.jpg
 
povremenapolskatarabota2.jpg
 По време на полска работа

 

 

През времето, определено за учебна практика, студентите извършват под ръководството на преподавател всички геодезически работи, необходими за създаване на РГО и изработване на цифров модел на територията по полярен начин (M 1:1000, с височина на сечението на хоризонталите 1m). Площта  на обекта, който се заснема е около и над 100 дка. Ръководената от един преподавател група се разделя на две или три подгрупи с по 4-6 студенти за извършване на полската работа на определената от преподавателя територия. Канцеларските работи се извършват самостоятелно от всеки студент. Допълнително студенти разработват и самостоятелни геодезически задачи, които представят пред групата студенти, ръководена от един преподавател (8-12 души).

vehatanatt151.jpg
Вехата на тт 151 Средния връх (н.в.2535 m)
povremenapolskarabota3.jpg

 

povremenapolskarabota4.jpg
По време на полска работа

 

prezentaziinaednaotgrupite.jpg
Презентации на една от групите
sledzashtitata.jpg
След защитата на практиката

 

 

Семково е планински курорт в Рила, разположен на надморска височина 1620 м. Най-близкото населено място е град Белица, на около 15 km. На 30 минути от Учебната база на УАСГ се намира хижа Семково с красивото езеро пред нея. Местността предлага много и интересни маршрути за посещение, както през лятото, така и при зимни условия. На 2 часа път, в чудесна клекова гора в циркуса под Средния връх се е сгушило Сухото езеро, а в северозападна посока са Вапските, Скалишките и Чернополянските езера – маршрути с неувяхваща слава сред дългогодишните студентски практики в Семково. На север-северозапад от курорта се извисява корона от смайващи върхове: Голям Мечи връх (с триангулачна точка от ДГМ), Ангелов връх (н.в. 2643 m,), Аладжа слап, Черна поляна (2716 m, най-висок връх за Южна Рила), Павлев връх, Канарата, Реджепица, Вапа и Средния връх.

napohodzahmakedonia1.jpg
На поход  за х. Македония (н.в. 2166 m)
napohodzasuhotoezero.jpg На поход за Сухото езеро

 

В почивните дни организирането на походи из високата част на планината е нещо обичайно и очаквано с нетърпение от студенти и преподаватели. След времето прекарано в прегръдките на планината остават незабравими спомени у всеки, множество снимки и разведрени щастливи лица.

 

naangelovvrah.jpg
На Ангелов връх( н.в. 2643 m)
ezerotopredhijasemkovo.jpg
Езерото пред хижа Семково

 

За тези, които не са почитатели на по-силния туризъм, има възможности за развлечения като тенис на маса, федербал, волейбол, както и разходки в околността, където може да се поседне на чаша кафе, бира или просто да се полюбува на гледката към извисеното страховито било на Пирин.

momentinaotdih1.jpg
 
momentinaotdih2.jpg
Моменти на отдих

Хладните планински вечери предоставят възможността на всички да се стоплят край разпаления огън, където се случват най-сладките раздумки, песни и шеги. И където се оформят добрите отношения между бъдещите колеги и приятели в геодезията.

Така съчетани учебните задължения и отдиха сред красивата Рила остава спомени за цял живот. Навярно и читателят геодезист, завършил след 2002 г. УАСГ си спомня за тези учебни практики в Семково.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us