Геодезия

Умираме по 8 на час

Населението в България се топи с 8 души на час, което е в следствие от намаляването на гражданите на страната с над 60 хиляди души на година, което са 172 човека на ден.
Тази тъмна статистика беше съобщена от председателят на Центъра за демографска политика Искрен Веселинов, който подчерта, че това е само количествената характеристика, а другата – невидимата, е също толкова сериозна и ужасяваща. Тези факти бяха подкрепени и от неговия заместник-председател-  проф. Петър Иванов, който сподели мнението, че България е в изключително тежка демографска криза, защото е на първо място по намаляване и изчезване на населението. Тезата му беше базирана на официалните статистики на Световната банка, на ЕК и на ЦРУ.
Като главни проблеми за намаляването на населението в страната се посочиха, освен ниската раждаемост и фактът, че повече от половината новородени са от малцинствата, голяма част от тях неинтегрирани и несоциализирани. Неравномерното развитие на регионите, като например състоянието в София и в Пазарджик, също са водещи като  фактори за демографската криза. Само за 5 години, от 2007-ма до 2012 година, населението на Пазарджик е намаляло с 22 000 души, докато в София се е увеличило с 60 000 души.
Именно по тези и редица други причини мерките, които трябва да се предприемат срещу все по-скоростно топящото се българско население трябва да са осезаеми. Промени в социалната политика, стимулиране на младите семейства, с по-голяма помощ отпускана от държаватa при раждане на две или повече деца са малка част от въможностите, които биха спомогнали за това да "растем, но да не стареем".
 
Въпреки всичко горе споменато обаче от БАН не са притеснени. Директорът на Института за изследване на населението и човека при БАН доц. Антоанета Христова призна, че има криза, но не била непреодолима. Тя подчерта, че задължително трябва да бъде изработен  специален документ за миграцията, както и че трябва да имаме мярка за привличането на хората с висше образование – с високи заплати, да се върнат отново в страната. Според преброяването през 2011 г. българската етническа група е 5,6 млн. души, или 84,8% от деклариралите етническо самоопределение.
Прогнозните данни на Евростат са, че през 2060 г. населението на света ще надхвърли 9,6 млрд. души, което представлява увеличение с близо 39 на сто в сравнение с 2010 г. Населението на ЕС-27 се очаква да се увеличи с около 3 на сто до 2060 г. и да достигне около 517 милиона души, отчита анализът на Евростат. 
В края на миналата година картографи създадоха карта, която в реално време показва раждането и смъртта по света и въпреки, че тя е симулация, може да я разгледате ето тук- https://googledrive.com/host/0B2GQktu-wcTicEI5VUZaYnM1emM/
 

Автор

Super User

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия
  Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия

  Нов инструмент помага на властите в Австралия да се справят с тежки метеорологични условия, съобщава GIM International. Платформата за въздушни снимки и анализ на местоположението

 • Пуснаха джобни версии на важни закони
  Пуснаха джобни версии на важни закони

  Пуснаха джобни издания на закона за кадастъра и имотния регистър и на закона за устройство на територията.

 • МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото
  МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото

  В изпълнение на проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us