Геодезия

Започва създаването на кадастър за един от обявените в началото на годината търгове

Със заповеди на изпълнителния директор на АГКК, обнародвани в брой 82 от 18.10.2016 г. на „Държавен вестник“, се открива производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за следните землища:

 • с. Вратца, с. Гърляно, с. Гюешево, с. Каменичка Скакавица, с. Ново село и с. Раненци, община Кюстендил;
 • с. Богослов, с. Грамаждано, с. Жиленци и с. Слокощица, община Кюстендил;
 • гр. Трън, с. Вукан, с. Горочевци, с. Мрамор, с. Студен извор, с. Видрар, с. Докьовци и с. Лева река, община Трън;
 • с. Баня, с. Бачево, с. Годлево, с. Горно Драглище, с. Добърско и с. Долно Драглище, община Разлог.

Изпълнители са съответно „Консултантска агенция Аргус“ ООД, „Ленд Дейта център“ ООД, „Геотехинженеринг“ ООД и ЕТ „Интерфейс – Петко Казанлъклиев“.

В срок от 30 дни (16.11.2016 г.) собствениците на имоти са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

Графиците за извършването на дейностите ще бъдат обявени съответно в СГКК – Кюстендил, СГКК – Перник и СГКК – Благоевград, общините и съответните кметства.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
 • Нов обучителен курс на КИГ за геодезисти
  Нов обучителен курс на КИГ за геодезисти

  Камара на инженерите по геодезия организира провеждане на обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по програма, одобрена

 • 25 години УАСГ в Антарктика (покана за изложба)
  25 години УАСГ в Антарктика (покана за изложба)

  Българската геодезия има традиционно място в Антарктика чрез експедициите, в които участват пионери в геодезията на терен. От 29.11.2023 г. всички могат да посетят изложбата,

 • КИГ награди отличниците от УАСГ
  КИГ награди отличниците от УАСГ

  Председателят на Камара на инженерите по геодезия (КИГ) инж. Златан Златанов награди с парична награда и членство за 2024 година десетима студенти, които са постигнали

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us