Геодезия

Заповед за одобряване на кадастрален регистър на имот в район „Витоша“

В днешния брой 46 на „Държавен вестник“ е обнародвана заповед за одобряване на кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.2095.531, район „Витоша“, Столична община, област София (столица). Заповедта е на основание чл. 49, ал. 1 от ЗКИР и Решение № 2123 от 30.03.2015 г. на Административния съд – София-град, постановено по адм. д. № 464/2014 г.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната карта и кадастралните регистри не подлежат на обжалване.

Заинтересуваните лица ще бъдат уведомени по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • КИГ организира обучителен курс в София
  КИГ организира обучителен курс в София

  Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) организира поредното обучение. Курсът за поддържане и повишаване на професионалната квалификация във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по

 • Конференция за световния ГИС ден
  Конференция за световния ГИС ден

  Световния ден на Географските информационни системи (ГИС) и тази година е през ноември. На 17 ще се проведе онлайн конференция по повода.

 • Геодезистите канят на конференция
  Геодезистите канят на конференция

  От Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) канят днес и утре, 4 и 5 ноември 2021 г. в София на ХХХI Международен симпозиум

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us