Новини

Лекция за Мапинфо в УАСГ

УАСГ кани всички на лекцията на инж. Христо Асенов на тема „Картографски решения чрез MapInfo Pro“ на 16. 03. 2017 г. от 13 часа в зала 318 Ректорат.
50 броя лицензи сa предоставени по инициатива на Датамап Европа, безвъзмездно от Pitney Bowes за образователни цели с лицензополучател УАСГ, Геодезически факултет, съгласно лицензионно споразумение между УАСГ, Геодезически Факултет и Pitney Bowes, чрез Датамап Европа ООД.
Дарението е по повод 75 годишнината на УАСГ.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us