Новини

АГКК е една от 25-те администативни структури, обменящи документи по електронен път

150 администрации са готови за изцяло електронен обмен на данни

Близо 150 административни структури са подали заявление за присъединяване към средата за електронен обмен на документи (документооборот) към 9 октомври 2017 г. Това съобщават от Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). До момента реални участници в системата за електронен документооборот са 25 администрации, повечето от които са общински.

Документи с други административни органи изцяло по електронен път могат да обменят Министерството на финансите и Министерството на правосъдието, Държавната комисия по хазарта, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Изпълнителната агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“, Националният статистически институт и Централният регистър на особените залози, както и три областни администрации – на Пловдив, Добрич и Велико Търново. Към 9 октомври в тестова среда успешно е присъединена и Националната агенция за приходите.

Реално включени в средата за електронен документооборот са 14 общини – Родопи, Руен, Челопеч, Димитровград, Стралджа, Антон, Мирково, Струмяни, Каолиново, Кричим, Брусарци, Чавдар, Крушари и Искър.

Със свое Решение № 357 от 29 юни 2017 г. Министерският съвет задължи административните органи в срок до 1 септември 2017 г. да приведат системите си за електронен обмен на документи в съответствие с единен технически протокол, утвърден от председателя на Държавната агенция „Електронно управление“. Целта е административните органи да използват само системи за електронен документооборот, които изпълняват единен стандарт.

До края на 2018 г. хартиеният обмен между административните структури трябва да бъде преустановен и администрациите следва да обменят документи единствено по електронен път.

Текуща информация за напредъка на процеса по присъединяване към средата за електронен обмен на документи ще бъде публикувана на страницата на Държавната агенция „Електронно управление“ в раздел „Административна информация/Електронен обмен на документи“.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us