Новини

АГКК обяви обществена поръчка за кадастър в общините Луковит, Тетевен и Ябланица

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на общинския център гр. Ябланица, и на други населени места в общините Луковит, Тетевен и Ябланица. Търгът е разделен в пет обособени позиции.

Общата прогнозна стойност на поръчката е 1 241 350 лева без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 5 април 2016 г.

Подробности на сайта на АГКК в раздела „Профил на купувача“.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us