Новини

АГКК обяви обществена поръчка за кадастър в общините Сухиндол, Габрово, Батак, Ракитово и Пещера

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на общински центрове в общините Сухиндол, Габрово, Батак, Ракитово и Пещера. Търгът е разделен в шест обособени позиции.

Общата прогнозна стойност на поръчката е 1.174 млн. лв. Крайният срок за подаване на оферти е 22 март 2016 г.

Подробности на сайта на АГКК в раздела „Профил на купувача“.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us